El Síndic rep 15 visites de ciutadans a Pineda

En el despatx obert puntualment a Can Comas, el Síndic de Greuges va rebre un total d'11 queixes i 4 consultes

 El Síndic de Greuges va rebre un total de 15 visites en el seu desplaçament a Pineda de Mar del 30 d’abril. Les persones ateses per l’equip del Síndic a Can Comas han presentat 11 queixes i han fet 4 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre d'altres, temes relacionats amb consum (electricitat i aigua), urbanisme, tributari, ensenyament, etc. Tres de les onze queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Pineda. Totes les visites ateses, excepte una,  eren de persones veïnes de la població.

L'oficina del Síndic té un Servei d'Atenció a les Persones que atén tothom que vol fer una consulta o presentar una queixa. Té una seu fixa a Barcelona, però també visita periòdicament, tots els pobles i ciutats del país. El Síndic escolta la gent que s'adreça a la institució. També està atent a la realitat social, per mitjà del consell i l'assessorament d'entitats i associacions de la societat civil que tenen una visió directa i contrastada de la situació.

L'oficina del Síndic fa visites regulars a totes les comarques del país per poder atendre in situ queixes i consultes, i per conèixer les opinions de les entitats i les associacions de cada lloc. És en aquest context que ahir dimecres va ser a Pineda.

A partir de les queixes rebudes o per iniciativa pròpia, el Síndic emprèn les actuacions i les investigacions oportunes per detectar possibles lesions de drets i trobar-hi sortida. Le

Part de la feina del Síndic consisteix a demanar la informació necessària a les administracions o empreses implicades en els conflictes que motiven les actuacions. D'aquesta manera es pot formar el seu propi criteri, imparcial i objectiu, sobre cada situació.

El poder del Síndic és la persuasió. En les seves resolucions, el Síndic fa les recomanacions i els advertiments que considera oportuns a les administracions per corregir una situació irregular. També pot recomanar la introducció de canvis o modificacions legals en aquelles normes en què observi una vulneració dels drets de les persones. El Síndic no imposa, no sanciona ni sentencia, però les seves resolucions són inapel·lables.