Dilluns ja s'obrirà el pas per a vianants entre Pl. Mèlies i Pl. Espanya

Les obres del carrer Bertomeu i Pl. Espanya segueixen a bon ritme

Actualitat de les obres que s'estan realitzant a la Pl. Espanya i c/ Bertomeu:

PL. ESPANYA

- Dilluns s'habilitarà el pas per a vianants que unirà la Plaça Melies amb el costat mar de la Pl. Espanya. Aquest pas serà  permanent, subjecte a les necessitats puntuals de l'obra (pas de màquines, formigonat i asfaltat....).

- S’ha obert la rasa per al pas de tubs d'aigua i dilluns es preparen les escomeses. 

- Dimarts es procedirà a tallar el subministre d'aigua per fer les escomeses. 

- A partir de dijous es prepararà la vorera per formigonar

C/ BERTOMEU

- S’està acabant la col.locació del tub d'aigua i es taparà la rasa. 

- El dilluns es començarà l'enderroc de la vorera entre la "xurreria" i el Banc Popular. 

- El Dimarts es farà la resta de l’enderroc, fins al C/Balmes.

- El dimecres es procedirà a tallar l'aigua per fer  les connexions a la xarxa d'aigua. 

- A partir de dijous es prepararà el carrer per formigonar.

Estem treballant per millorar Pineda. Disculpeu les molèsties.