Calendari de les obres de Pl.Espanya i C/Bertomeu

A partir de dijous 17 es deixaran habilitats dos passos per a vianants que connectaran el carrer Bertomeu amb la plaça Mèlies

 

FINS A LA SETMANA SANTA


Pl. Espanya (costat muntanya)
Durant el que queda de setmana s’acabarà de realitzar la connexió de la xarxa d’aigua
Dilluns 14 i dimarts 15 es procedirà a formigonar l’última  franja de 2 metres entre la calçada i els habitatges. Aquesta operació durarà un dia i provocarà restriccions en els accessos ja que el formigó no es podrà trepitjar en unes hores. D’aquesta forma el carrer nord quedarà llest per pavimentar. Els vianants podran circular per la zona de calçada.
El dimarts 15 i dimecres 16 començaran a pavimentar la zona de terrasses d’aquest carrer.

Pl. Espanya (costat mar)
Aquest dijous s’ha formigonat la calçada. Els vianants podran circular per la calçada.
Restarà fer la franja de dos metres entre calçada i habitatges ja que el tub d’aigua no es podrà passar fins després de Setmana Santa.
 
C/ Bertomeu – Pl. Mèlies
Fins dijous 17, es procedirà a fer les connexions de plujanes, enllumenat, passos per a l’electrificació de terrasses i embornals.
 

DURANT LA SETMANA SANTA
A partir de dijous 17 es deixaran habilitats dos passos per a vianants que connectaran el carrer Bertomeu  amb la plaça Mèlies. El primer es disposarà davant de la Jijonenca i el segon davant del xamfrà de la xurreria. Aquest últim pas es deixarà de forma permanent per descongestionar la circulació entre la Pl. Espanya (costat mar) i la Pl. Mèlies


DESPRÉS DE SETMANA SANTA
 Setmana del 22 al 26 d’abril
 
Pl. Espanya (costat mar)
Es col·locarà  el tub aigua,   es farà la connexió d’aigua als habitatges i es prepararà carrer per formigonar.
 
Pl. Espanya (costat muntanya)
Continuaran els treballs de pavimentat
 
C/ Bertomeu – Pl. Mèlies
S’enllestiran les instal·lacions


Setmana del 28 d’abril al 2 de maig

Pl. Espanya (costat mar)
Dilluns 28, es procedirà a formigonar l’última  franja de 2 metres entre la calçada i els habitatges. Aquesta operació durarà un dia i provocarà restriccions en els accessos ja que el formigó no es podrà trepitjar en unes hores. D’aquesta forma el carrer sud quedarà llest per pavimentar.

C/ Bertomeu – Pl. Mèlies
Dilluns 28 enderroc de vorera (talls puntuals als accessos).
La resta de la setmana s’instal.larà el tub d’aigua, es faran connexions i es prepararà per formigonar.

 

Treballem per millorar Pineda. Disculpeu les molèsties