Curs de prevenció i detecció de conductes de risc en joves

Inclòs dins la formació per a monitors de l'esport i del lleure

El programa intermunicipal de Drogues organitza un curs de prevenció i detecció de conductes de risc en joves, inclòs dins de la formació per a monitors de l'esport i del lleure.

La pràctica de l'esport i del lleure esdevé una eina preventiva de primer ordre per les seves característiques educatives, lúdiques i socialitzadores. Cal dotar els professionals
referents d'eines per a la detecció de conductes de risc entre els joves, amb aquest objectiu s'ha programat aquest curs que s'impartirà els dies 12,19 i 26 de març de 2014 de 16 a 20h, al Centre Innova de Pineda.
Inscripcions a través del 93 7671560 (ext.259) o per correu electrònic mmlatorre@pinedademar.org.
Att. Mar Latorre, Coordinadora Pla Intermunicipal de Drogues. La data límit d'inscripció és el divendres 7 de març.