Ampliació de parades dels mercats setmanals de Pineda de Mar

Les bases es poden descarregar des del perfil del contractant que apareix al web municipal i el termini de sol.licituds finalitza el 18 de febrer

Els mercats de venda no sedentària de Pineda, el mercat de Pineda centre i el de Poblenou, amplien la seva superfície de venda; entre tots dos tindran un total de 45 parades més d'entre 6 i 10 metres.

Per a poder accedir a alguna d'aquestes parades és a través del sistema de concurs. Per a l'atorgament dels nous espais de venda, l'Ajuntament ha aprovat el plec de clàusules administratives que han de regir el procediment de les autoritzacions de venda no sedentària dels mercats setmanals.

Els interessats en concursar en aquesta ampliació de parades dels mercats municipals poden consultar el seu contingut al perfil del contractant del web de l'Ajuntament (www.pinedademar.org).

El termini de presentació de sol.licituds és el període comprès entre els dies 4 i 18 de febrer de 2014.