L’Ajuntament de Pineda de Mar inicia un Pla de prevenció de pintades

Es crearan espais específics de graffitis i es sancionaran les infraccions

L’Ajuntament de Pineda de Mar vol donar un pas endavant en l’actuació preventiva contra les pintades a la via pública, al mobiliari urbà i als edificis privats, amb l’objectiu de reduir tant els danys materials i estètics, com el malestar que aquestes generen en la ciutadania.

El Pla de prevenció de pintades, que es posarà en marxa la propera setmana, preveu quatre línies d’actuació complementàries, que es desenvoluparan amb l’acció coordinada de les regidories de Joventut, Serveis Municipals i Seguretat Pública.

En primer lloc, es crearan espais alternatius per a que els joves que vulguin fer graffitis ho puguin fer de manera ordenada. A aquest efecte, es delimitaran murs específics per a graffitis a diferents punts del municipi i es reglamentarà la seva utilització a través d’una autorització municipal. D’altra banda, s’instal•laran també panells itinerants a vàries places, que serviran com a base per un concurs anual de graffitis.

En segon terme, i en el marc del Pla d’acció pel civisme, s’intensificaran les accions de comunicació i conscienciació, amb xerrades als instituts i a l’Espai Jove, i diverses campanyes d’informació i mediació, orientades a responsabilitzar i oferir alternatives als joves que realitzen graffitis.

En tercer lloc, s’impulsaran accions de suport a les persones que han patit pintades en els seus béns, orientant-les sobre la denúncia i reparació de danys a través de les seves companyies assegurades, i oferint-los la possibilitat de tapar les pintades que han patit.

I, per últim, des de la Policia Local, s’intensificaran les accions de vigilància, control i sanció de les pintades, d’acord amb el que estableix l’Ordenança municipal de convivència i civisme. L’Ordenança contempla una sanció de 400 € per a les persones que realitzin pintades en espais públics privats.