1ª Edició dels Premis d'Educació Vila de Pineda de Mar

L’Ajuntament premiarà les millors iniciatives de centres, entitats i persones que hagin treballat l’educació, el civisme i la promoció de valors socials, culturals i mediambientals

 

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Pineda de Mar convoca la 1ª Edició dels Premis d’Educació Vila de Pineda de Mar, amb la finalitat de reconèixer i recolzar experiències i trajectòries de caràcter educatiu que s’hagin desenvolupat al municipi durant els darrers dos anys (des del juny de 2011 fins al juny de 2013).

Els premis s’atorgaran a experiències o projectes educatius que per la seva trajectòria, impacte, resultats o metodologia hagin afavorit:

L’educació en valors que milloren la convivència i la promoció d’actituds cíviques.
L’educació vers una major sensibilitat per l’art i la cultura.
L’ús de l’espai urbà com a espai educatiu.
El sentiment de pertinença i el coneixement de Pineda de Mar des d’un punt de vista lingüístic, cultural, geogràfic i històric.
El servei a la comunitat i l’aprenentatge de competències, habilitats i valors el coneixement i la sensibilització vers el medi ambient.

Poden presentar candidatura qualsevol entitat o agrupació d’entitats (centres educatius, entitats locals, grups de ciutadans...). Els projectes susceptibles de ser premiats cal que incloguin una presentació dels objectius proposats, una memòria de l’activitat realitzada i una valoració del seu resultat.

El termini per presentar candidatures finalitza el divendres, 21 de juny.

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Pineda de Mar oferirà 3 premis a les millors experiències o als millor projectes presentats, amb la dotació econòmica següent:

1r  Premi:  600 €
2n Premi:  400 €
3r  Premi:  200 €

Per a la valoració de les candidatures, el jurat tindrà en compte:

a) La creativitat del projecte (l’interès creatiu o innovador i els valors qualitatius de l’activitat)
b) La qualitat del projecte (objectius, metodologia i desenvolupament)
c) L’impacte i la implantació  (nombre de persones que afecta el projecte i la implantació i consolidació d’aquest en el temps)    

Les candidatures premiades s’anunciaran el divendres 28 de juny, amb motiu de la Festa de l’Educació.

 

Arxius adjunts