L'Ajuntament de Pineda de Mar treu a concessió 50 places d'aparcament al soterrani de la Biblioteca Serra i Moret

El termini per a la presentació de sol•licituds començarà avui, 22 de maig

L'Ajuntament de Pineda de Mar treu a concessió les 50 places d'aparcament disponibles al soterrani de la Biblioteca Manuel Serra i Moret (C/ Progrés, 22), al centre de la població i a tocar de l’estació.

 

Les persones interessades podran optar a la concessió d'una plaça d'aparcament durant 15 anys, amb un preu únic i congelat. Es tracta d'un cànon de 7.200 euros, més despeses, que es pagaran d'una sola vegada, i que equivalent a un lloguer aproximat de 40 euros mensuals.


De les 50 places disponibles, una està reservada a persones amb mobilitat reduïda, al mateix preu, i una altra, més gran que la resta, tindrà un preu de 9.600 euros.


Les persones adjudicatàries d'una plaça d'aparcament hauran d'abonar també, l'impost de transmissions patrimonials, la inscripció de la concessió en el Registre de la Propietat, una garantia del 4% del cànon, i hauran d’abonar anualment les despeses de manteniment i l’IBI de l'aparcament.


El termini per a la presentació de sol·licituds comença avui,  dimecres 22 de maig. Els sol·licitants disposaran de quinze dies hàbils per a la presentació de la documentació. L'adjudicació de les places es farà per sorteig.


Per a més informació i sol·licituds, les persones interessades s'han de dirigir a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Pineda de Mar (Pl. Catalunya,1).