Dia Mundial sense fum a Pineda de Mar, el proper 31 de maig

L’Ajuntament de Pineda de Mar i el CAP han preparat diverses activitats durant la setmana

Amb motiu del Dia Mundial sense Fum s’han pensat diverses actuacions amb l’objectiu de sensibilitzar la població fumadora dels riscos del tabac , assessorar per abandonar aquest hàbit i evitar que aquells no ho són s’iniciïn.  


•    Campanya Fes la prova, tu decideixes: Estand informatiu i d’assessorament on , amb la col•laboració del CAP, es podran practicar proves amb un coxímetre i rebre informació per deixar de fumar. Estarem a la Fira d’Entitats els matins de dissabte i diumenge  donant inici a la Setmana Sense Fum i després, el mateix dia 31 al CAP de Pineda Centre i al CAP Poblenou.

•    Ruleta Què podries fer si…?. Al mateix estand i a les activitats als instituts, hi haurà una ruleta d’1mx1m en el qual tothom podrà calcular, segons els seu consum de tabac, quants diners es gasta al mes, tres mesos, etc.

•    Taller La cara i la creu del Tabac: Tallers a l’hora del pati als tres instituts durant tota la setmana amb el suport de l’Àrea de Joventut i la UAD.

•    Setmana del Tabac a l’Espai Jove. Ambientació i activitats diverses entorn el tabac.

•    Concurs Municipal de Cartells contra el Tabac. Els alumnes de 6è d’EP realitzen un cartell que podria ser la imatge d’una campanya antitabac. El guanyador s’edita en formar postal per repartir a les famílies.

•    Vídeo El Fum és fatal: A la pàgina web de l’Ajuntament  i a la Intranet es penjarà el vídeo editat per l’ACATSP. També es projectarà a les pantalles del CAP.

•    Programa de Ràdio entrevistant exfumadors.

 

Segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya de 2011 encara comptem amb més d’una tercera part de població fumadora , sobretot situada en el grup d’edat d’entre 24 a 35 anys en un 39%.

 Si bé es detecta un descens envers els anys anteriors , encara parlem d’una xifra prou alta per ser la primera causa de mort evitable al món.

La incidència d’aquest hàbit en la salut és significativa. Si bé el càncer de pulmó és el segon amb més incidència en els homes, cal dir que aquesta ha disminuït conjuntament amb la incidència dels altres tumors associats al consum de tabac (cavitat oral, faringe, esòfag i laringe) des de 1993. En dones, en canvi, el càncer de pulmó ha augmentat passant a ocupar el quart lloc.

Pel que fa als joves, segons l’ESTUDES DE 2010, el 14% fuma diàriament una mitjana de 5,5 cigarretes al dia.