L'Ajuntament de Pineda de Mar rebrà 750.880€ de la Diputació de Barcelona per a les obres de reurbanització de la plaça Espanya i per a l'equipament de la sala polivalent de la biblioteca Manuel Serra i Moret

La subvenció forma part del Pla 'Xarxa de Governs Locals 2012-2015' de la Diputació de Barcelona

L'Ajuntament de Pineda rebrà una aportació total de 750.880€ de la Diputació de Barcelona per a les obres de reurbanització de la plaça Espanya i per a l'equipament escènic de la Biblioteca Manuel Serra i Moret.
La reurbanització de la plaça Espanya i del carrer Dr.Bertomeu, en el tram de la plaça de les Mèlies, rebrà una subvenció de la Diputació de 458.880€, el 80% de l'import total del cost previst de les obres. Segons la memòria valorada pels serveis tècnics municipals, la reurbanització de la plaça Espanya i del tram del carrer Dr.Bertomeu té un pressupost de 573.600€, dels quals el 80% aniran a càrrec de la Diputació i el 20% restant, 114.720€ s'inclouran al pressupost municipal de 2014.
L'Ajuntament de Pineda també rebrà una subvenció de 292.000€ de la Diputació de Barcelona per a la adquisició de l'equipament escènic de la sala polivalent de la biblioteca Manuel Serra i Moret. Aquesta subvenció es farà efectiva en dos anys: 142.000€ aquest any i 150.000€ l'any que ve. La memòria valorada per a l'adquisició del nou equipament de la sala polivalent de la biblioteca és de 364.000€. El 80% de la despesa anirà a càrrec de la Diputació i el 20% restant, 72.000€, a càrrec del pressupost municipal.
La subvenció total de 750.880€ a l'Ajuntament de Pineda forma part del Pla 'Xarxa de Governs Locals 2012-2015' de la Diputació de Barcelona.