L’Ajuntament de Pineda de Mar i els Escoltes del Montnegre recuperaran l’ermita de Sant Andreu de l’Arboceda

La primera referència històrica data de l’any 1079 i formava part de la parròquia de Santa Maria

L’Ajuntament de Pineda de Mar i l’Associació Amics Escoltes del Montnegre, han signat un conveni de col•laboració per restaurar l’ermita de Sant Andreu de l’Arboceda i el seu entorn. L’ermita, poc coneguda fins ara, es troba situada dins el Parc del Montnegre-Corredor, en el terme municipal de Pineda de Mar. La primera referència històrica data de l’any 1079 i formava part de la parròquia de Santa Maria. Des del segle XIX, l’ermita es troba en estat d’abandonament. Actualment es conserva la façana, el campanar, les parets principals i les ruïnes d’un antic espai annex.

Amb el conveni signat, l'Ajuntament de Pineda i l'Associació Amics Escoltes del Montnegre volen restaurar l’ermita, i convertir-la en un punt d’interès per a la recuperació del patrimoni històric i natural, tot habilitant una sala annexa com a espai de refugi i d'educació ambiental per a grups excursionistes. Per al desenvolupament del projecte es preveuen diverses fases:

1.    L'elaboració d'un estudi conjunt sobre Sant Andreu de l'Arboceda amb informes, arqueològic i ambiental, per concretar el projecte de restauració.
2.    La conservació o estabilització de les ruïnes i la gestió de la massa forestal, permetent que l'espai sigui accessible i visitable, amb la neteja de l'entorn, la senyalització de camins i la col•locació de panells informatius.
3.    L'habilitació d'una part de les antigues dependències annexes a l'ermita com a refugi de muntanya que gestionat per la pròpia entitat d'escoltes tindria l'objectiu de potenciar activitats excursionistes, camps de treball i educació ambiental al Parc del Montnegre-Corredor
4.    La restauració de l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda
L'Associació Amics Escoltes del Montnegre, tal com estableix el conveni, adquirirà la finca on s'ubica l'ermita, d'una superfície aproximada de 0.8ha, aportarà l'equip de voluntaris i prestarà suport i col•laboració en tot allò que sigui necessari per assolir els objectius fixats.

Per la seva part, l'Ajuntament de Pineda redactarà la figura de planejament urbanístic necessària per al correcte desenvolupament dels objectius del conveni, entre d'altres tasques de suport tècnic i administratiu.

L’Associació Amics Escoltes del Montnegre va guanyar el 1r premi Jaume Ciurana 2012, atorgat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya pel camp de treball consistent en l'ordenació i rehabilitació de l'encreuament de camins de collet de Sant Andreu, i la recuperació de l'antic camí d'abast que uneix el collet, amb l'ermita i can Xic Dalmau.