Neteja dels plafons informatius municipals

La neteja la realitza la Brigada d’Obres i Serveis

Per tal de millorar la imatge dels panells informatius municipals i, per tant, la del nostre municipi,  la Brigada Municipal ha començat a netejar-los i a col.locar un vinil que indica qui i  on es pot penjar la publicitat.

Ara només s'hi podrà penjar informació municipal i actes que estiguin organitzats per les entitats. En cap cas, no és permesa la col.locació de publicitat comercial, sota sanció administrativa establerta a la normativa vigent.