Replantada d'arbres a la plaça de les Mèlies

Avui s'ha iniciat la substitució parcial de les mèlies en mal estat.

La mèlia (Melia Azedarach) és l'arbre que ha estat tradicionalment plantat a l'emblemàtica plaça del mateix nom a la nostra vila. Es tracta, però, d'un arbre que cal substituir periòdicament, ja que la degradació interna que pateixen el tronc i les branques poden produir caigudes i accidents.

Des d'avui, doncs, s'ha iniciat la tala d'un grup de vint-i-cinc d'aquestes mèlies que es trobaven en mal estat. Cal tenir en compte que els arbres havien estat plantats l'any 1955, i que per tant, havien superat àmpliament el termini de permanència segura a la via pública.

En aquest sentit, durant els propers dies, es procedirà a la substitució d'aquests exemplars per arbres joves. Es tracta de mèlies ja crescudes, amb un diàmetre de vint a vint-i-cinc centímetres mesurat a un metre d'alçada del tronc. Aquesta mida és superior a la que s'utilitza habitualment en replantades d'aquesta mena, que acostuma a ser d'uns divuit centímetres. La intenció és, d'aquesta manera, reduir l'impacte visual de la replantada, per tal de mantenir, dintre del que sigui possible, l'aspecte de la plaça.

D'altra banda, cal tenir en compte que aquest procés de substitució d'arbres en mal estat es continuarà desenvolupament al llarg dels propers anys, sempre en grups d'unes vint-i-cinc mèlies per any, fins a completar totalment la replantada.