"Què em passa? Àrees de millora per potenciar", Taller formatiu per a comerciants de Pineda de Mar

Tindrà lloc el proper dia 21 de novembre al Centre Innova

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Comerç, ha signat un conveni de col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per tal d’impulsar polítiques de dinamització i desenvolupament econòmic en els municipis col·laborant, entre d’altres, en l’establiment de mecanismes que permetin desenvolupar la promoció del sector comercial, especialment, en tot allò que forma part del teixit urbà del territori.

És en aquest sentit que s'ofereixen Tallers formatius dirigits al sector del comerç (comerciants i associacions de comerciants dels municipis de la demarcació de l‘àmbit territorial de la Cambra de Barcelona) amb el principal objectiu de definir i treballar aspectes d’interès pel seu desenvolupament competitiu i millorar el dinamisme i la competitivitat del sector comercial del municipi. Aquestes sessions seran dirigides per un expert i es posaran en comú experiències de treball concretes.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Pineda de Mar ha considerat interessat organitzar un taller el proper dia 21 de novembre a l'Auditori del Centre Innova (c/Torres Quevedo, 16) de 14.30 h a 17.00 h.

Si esteu interessats us heu 'adreçar al Centre Innova, 93 767 15 60 ext. 800 o bé a la Cambra de Comerç de Barcelona  , Tel. 902 448 448
 

Arxius adjunts