L’Ajuntament de Pineda de Mar, mitjançant l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, organitza un nou taller de la memòria

El Taller s’adreça a vilatans de Pineda de Mar majors de 60 anys

Demà, dimarts, 23 d'octubre comença un nou taller de la memòria de nivell I, a les dependències de  Serveis Socials de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Cada any, en els períodes de primavera i tardor, s’organitzen tallers d’aquesta mena, tant a Pineda Centre com a Poblenou.  L’edició d’enguany serà ja l’11ª.

Els Tallers de Memòria  consten de 10 sessions d'una hora i mitra i  tracten d'activitats i exercicis pràctics, monitoritzats per una especialista. Tenen per objectiu ajudar a mantenir i millorar la memòria de la gent gran. S’adrecen a persones majors de 60 anys, que sàpiguen llegir i escriure i que no pateixin cap demència o alteració patològica de la memòria que els impedeixi seguir les classes.

Els tallers de la memòria permeten als participants mantenir la ment activa alhora que aprenen tècniques de memorització i recursos per recordar situacions i fets passats.

El fet que els tallers tinguin un màxim de 15 participants crea un espai de relació en el que els alumnes comparteixen les seves experiències vitals, cosa que moltes vegades genera noves amistats i coneixences personals que milloren la qualitat de vida de les persones i, de retruc, la de la nostra vila.

El període d'inscripció età obert sempre, i s’inicïa el taller quan hi ha el quórum necessari  per fer un grup mínimament homogeni. Les persones interessades en participar en futurs tallers s'han d'adreçar a les oficines de Benestar Social on se'ls pendran les dades. Posteriorment se'ls farà una entrevista perquèn en funció de diferents factors com el barri on resideixen, el nivell cultural, la llengua habitual, les preferències d'horaris...)  els col·locarem en un grup o  un altre.