L’Ajuntament de Pineda de Mar s’acull a programes de formació del Consell Comarcal del Maresme

Els primers cursos són “Curs d’acreditació de competències informàtiques” i "Construeix el teu projecte professional i identifica les teves competències per treballar"

El Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda de Mar acollirà la setmana del 15 al 19 d'octubre un curs per verificar les competències TIC mitjançant una prova per ordinador en el marc de la col•laboració amb el Consell Comarcal.

L'ACTIC és el curs d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació de 20 hores que permet obtenir un certificat emès per la Generalitat de Catalunya que acredita un nivell de competències en TIC davant de qualsevol empresa.

Aquest certificat acreditatiu de competència digital deixa constància de la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Se celebrarà una altra edició del curs d'ACTIC la setmana del 5 al 9 novembre d'enguany.

Un altre curs que es durà a terme durant els mesos de novembre i desembre és "Construeix el teu projecte professional i identifica les teves competències per treballar".

Es tracta d’una sèrie d'accions formatives adreçades a aquestes persones que vulguin conèixer les seves competències professionals.

L'objectiu de les sessions és intentar donar respostes a tot un seguit de preguntes, com per exemple:
1.    Com és la feina que vull?
2.    Quina és la feina que puc desenvolupar?
3.    De què depèn que pugui treballar en la feina que m'interessa?
4.    Quines competències tinc?

A més, el curs també permetrà obtenir recursos i eines per a la recerca de feina, i aprendre a posar mesures correctores a les barreres que es troben per assolir els objectius laborals de cadascú, etc.

Hi pot participar tothom que està en situació d'atur i que vulgui definir el seu projecte professional i apropar-se al món laboral, prenent com a base les competències professionals.

Les persones interessades es poden adreçar al Centre Innova, Torres Quevedo núm. 16, 93 767 15 60 ext. 2