L’Ajuntament de Pineda de Mar s’acull a la campanya del Servei de Suport a Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona

Dilluns, 22 d’octubre, a l’auditori de Can Comas, a les 18.00 h, es farà una xerrada informativa sobre productes financers d'alt risc

Les participacions preferents: un conflicte que afecta de manera greu a una part de la ciutadania, serà el tema de la xerrada informativa  oberta a tothom, emmarcada dins una campanya impulsada pel Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona i la impartirà personal expert d'una organització de consumidors especialitzada en temes financers.

La venda massiva de participacions preferents sense informació suficient sobre els riscos del producte ha comportat nombroses queixes i reclamacions per part de les persones afectades.

Les participacions preferents són un producte financer complex i de risc molt elevat que no està cobert per cap fons de garantia, que és a perpetuïtat i que es negocia en un mercat secundari. Les entitats que les oferien havien d'acomplir el requisit d'avaluar l'experiència, els coneixements i el perfil de risc del client, per adequar el producte ofert a les seves necessitats i capacitats reals, és a dir, havien de comprovar que el client entenia el producte i era capaç de gestionar-lo.