L’Ajuntament de Pineda de Mar lluita contra el mosquit tigre

És una espècie invasora que pot generar problemes de salut

El Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar ha aprovat per unanimitat l’Ordenança per al control de mosquits, en especial el mosquit tigre, per tal que la ciutadania prengui mesures per evitar la proliferació d’aquest insecte amb actituds irresponsables. Es tracta d’una ordenança tipus, consensuada per un grup de treball integrat per especialistes de diversos àmbits i institucions (Diputació, Generalitat, Serveis de Control de Mosquits, etc).

El Regidor de Salut pinedenc, Santiago Macip va explicar que cal prevenir la proliferació dels mosquits ja que són molestos i fins i tot les picades del mosquit tigre poden provocar problemes de salut a algunes persones. L'ordenança també preveu sancions per infraccions lleus, greus o molt greus. El punt es va aprovar per unanimitat al darrer ple pinedenc.

Paral·lelament s’incidirà en els grans focus de mosquits que es detectin, per exemple en embornals, mitjançant l’aplicació de productes larvicides.

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és un insecte originari d’Àsia que es va detectar per primer cop a Catalunya l’any 2004, a Sant Cugat del Vallès. Des d’allà s’ha anat expandint, cap al nord i cap a les zones litorals, i actualment és present en uns 130 municipis catalans.

Aquest és un problema força diferent dels mosquits tradicionals, perquè la major part de les larves d'Aedes albopictus es desenvolupen en aigües que estan en petits recipients, dins dels habitatges. Això les deixa fora de l'abast del control per part de l'Administració. Per això, en el control del mosquit tigre una part molt important de la feina l'han de fer els mateixos ciutadans, suprimint aquests recipients amb aigua a les seves llars. Una acció molt senzilla que repercutirà en un alleujament a casa seva i a les dels seus veïns.

Us recordem que el tractament de les picades és simptomàtic, però que si persisteixen les molèsties consulteu el vostre metge.