El Pla de Mobilitat Urbana a exposició pública

El PMU ha comptat amb la participació dels diferents agents socials i econòmics del municipi, així com amb la ciutadania en general

L'Ajuntament de Pineda de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Pineda de Mar, que ja ha estat aprovat inicialment i que actualment està en període d'exposició pública, tràmit previ a la seva aprovació definitiva.

La redacció del PMU ha estat un procés que ha comptat amb la participació dels diferents agents socials i econòmics del municipi, així com amb la ciutadania en general, concesuant a l'any 2011, en el Pacte per la Mobilitat, els objectius i les línies d'actuació per millorar la mobilitat urbana de Pineda de Mar.

Els objectius genèrics que es pretenen aconseguir amb el PMU són:

- Configurar un sistema de transport més vinculat a la relació cost - eficiència per millorar la competitivitat.

- Augmentar la integració social i l'accessibilitat més universal.

- Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

- Millorar les condicions de salut dels ciutadans i ciutadanes.

- Augmentar la seguretat en els desplaçaments.

- Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles.

 
Com a objectius més específics hi trobem:

 
- Planificar el territori i les infraestructures minimitzant la distància dels desplaçaments. Ciutats compactes i no especialitzades.

- Traspassar els desplaçament als modes més sostenibles, tant a l'àmbit urbà com a l'interurbà.

- Millorar l'eficiència de cada mitjà de transport. Principalment al transport públic.

- Reduir els costos i externalitats del transport.
 

En definitiva, es tracta de millorar la mobilitat urbana, fent-la més sostenible i segura, mantenint el dinamisme social i econòmic de la ciutat i, d'aquesta manera, augmentar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.