Contracte programa entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Pineda de Mar

Suposa un increment global del 5,7% respecte al finançament rebut al 2011

El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Pineda de Mar signen aquest dimarts el Contracte Programa en matèria de serveis socials,  altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat 2012-2015.

En el marc d’aquest contracte programa el Departament de Benestar Social i Família aportarà un total de 480.488,99€ per a desenvolupar els Serveis Socials Bàsics, el Servei d’Ajuda a Domicili, les actuacions d’urgència social, els Centres Oberts, l’atenció urgent a dones que es troben en situació de violència, l’acollida i integració a persones estrangeres immigrades, l’atenció social a persones amb drogodependències i els serveis d’informació i atenció a les dones.

Aquesta aportació suposa un increment global del 5,7% respecte al finançament rebut al 2011. Aquest increment respon a la incorporació del finançament dels serveis d’informació i atenció a les dones dins d’aquest contracte programa, amb una aportació de 23.000,00 €. L’aportació cap a la resta de programes es manté, excepte en els equips bàsics d’atenció social, que es redueix en un 3%, i en els programes d’acollida i integració a persones estrangeres immigrades que es redueix en un 50%. Per contra, el finançament dels serveis d’atenció domiciliària per a persones en situació de dependència augmenta en gairebé un 17%. 

Finançament 2008-2012

Any    Aportació total
2008    318.615,21 €
2009    407.985,69 €
2010    467.157,82 €
2011    454.400,39 €
2012    480.488,99 €

 
Amb aquest Contracte Programa es pretén que en el període comprès entre el 2012 i el 2015 els ens locals puguin consolidar les seves competències en la prestació dels serveis socials bàsics, tan directament relacionats amb les necessitats bàsiques de les persones i la promoció de la igualtat d’oportunitats, tot garantint-los el seu finançament. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya, el 6 de març de 2012, ha autoritzat el Departament de Benestar Social i Família a efectuar una despesa pluriennal del 2012 al 2015 per als serveis inclosos en el contracte programa.


El Contracte Programa se signarà aquest dimarts 12 de juny al Palau de la Generalitat, per part de l’Honorable Conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleríes, i la Regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Pineda de Mar, Carme Aragonès.

Els Contractes programa en matèria de benestar social se signen amb tots els ajuntaments municipis de més de 20.000 habitants i amb els consells comarcals.