I Sessió d’Intercanvi i Aprenentatge de Polígons d’Activiat Econòmica (PAE): El paper dels ens locals en la promoció i dinamització dels PAE

L’Ajuntament de Pineda de Mar n’ha estat l’amfitrió

El Centre Innova de Pineda de Mar  ha acollit la “I Sessió d’Intercanvi i aprenentatge  de polígons d’activitat econòmica (PAE): el paper dels ens locals en al promoció i dinamització dels PAE”, organitzada pel Servei del Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona.
 
Aquesta sessió de formació està adreçada al personal directiu i responsables tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses que estiguin duent a terme accions en l’àmbit de la millora i dinamització dels polígons d’activitat econòmica, o ho tinguin previst.

Les sessions d’intercanvi i aprenentatge neixen amb l’objectiu d’afavorir la interrelació entre el personal tècnic dels diferents territoris i facilitar sinergies entre les diferents accions dels diferents ens locals. Dins de l’àmbit de la millora i dinamització de polígons d’activitat econòmica, s’incidirà específicament en el paper dels ens locals.
 
 A més de la intervenció de Pineda de Mar, es va comptar amb la presència i experiència d’altres Ajuntaments com són Castellar del Vallès, Manresa i Sabadell.