L'Ajuntament de Pineda de Mar saneja els comptes municipals

El consistori tanca l’exercici econòmic de 2011 amb un romanent de tresoreria positiu que li permetrà equilibrar el pressupost 2012

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha liquidat el pressupost municipal corresponent a l’any 2011, amb un romanent de tresoreria positiu de 3,5 milions d’euros, gràcies al qual aconseguirà sanejar definitivament els comptes municipals, eixugant els dèficits d’exercicis anteriors.

Com a conseqüència de la caiguda sobtada en els ingressos municipals des de l’inici de la crisi, l’any 2009 es va produir un dèficit de 3,8 milions d’euros en els comptes de l’Ajuntament. Per contenir aquest dèficit, l’any 2010 el govern pinedenc va aprovar un pla de sanejament que preveia la reducció del dèficit, en un termini de tres anys. A partir d’aquí, les mesures de contenció de les despeses, aplicades en tots els àmbits de la gestió municipal (personal, despesa corrent, inversions, endeutament,etc...), han permès assolir els objectius d’estabilitat en només dos anys, i tornar a disposar de romanents de tresoreria positius.

Ara, els 3,5 milions d’euros de romanent obtinguts de la liquidació 2011 es destinaran al pagament de factures pendents i a millorar la dotació econòmica del pressupost 2012, amb l’objectiu últim de finalitzar l'exercici d'enguany amb un equilibri absolut dels comptes municipals.

El resultat pressupostari positiu dels darrers dos anys s’explica principalment com a conseqüència de les mesures de contenció de la despesa que s’han aplicat:

  •  Congelació de salaris i hores extres.
  •  Optimització organitzativa dels recursos humans i materials disponibles.
  •  Reducció d’activitats no bàsiques.
  •  Reducció de despeses en comunicació i protocol.
  •  Renegociació de contractes de lloguer i serveis.
  •  Ajust de les despeses en consumibles i manteniments.
  •  Reducció d’inversions.
  • Renegociació de crèdits.
  • Millora del finançament dels serveis de competència no bàsica.

El pressupost municipal 2011 va tenir uns ingressos reconeguts de 25,8 milions d’euros i unes despeses de 23,9 milions d’euros i, per tant, un resultat positiu de 1,9 milions d’euros. Destaca, doncs, la reducció global del pressupost de despeses, que ha baixat de 31,9 milions d’euros del 2010 a 23,9 milions al 2011.

En definitiva, el pressupost 2011 ha permès no generar més despeses que ingressos, i, per tant, no generar dèficit, estalviant recursos suficients per rebaixar el dèficit acumulat en anys anteriors i complint així els resultats previstos tant en el pla de sanejament de 2010 com en el pla d’ajust aprovat aquest 2012 per obtenir finançament de l’Estat.