L'Arxiu Municipal es trasllada a les antigues galeries del carrer Ciutadans

Ben aviat s’obrirà a la ciutadania i usuaris

Aquesta setmana s’acabaran els treballs de trasllat de part de la documentació municipal de Pineda a les noves dependències del Servei d’Arxiu, ubicades al carrer dels Ciutadans, número 4-6, a les antigues galeries municipals.

L’empresa encarregada dels treballs, Mudanzas y Guardamuebles Trallero, SA., ha traslladat prop de 500 metres/lineals de documentació (històrica i administrativa) i 7 armaris. Tot i els treballs de trasllat, l’Arxiu Municipal no ha tancat el servei, que ha funcionat atenent les sol•licituds de consultes d’expedients i d’informació de les diferents Àrees de gestió de l’Ajuntament i de particulars.

Ben aviat, l’Arxiu Municipal obrirà les portes a les noves dependències i instal•lacions a la ciutadania i usuaris en general. Properament, es comunicarà el dia d’obertura definitiva i els horaris d’atenció al públic.