Es prohibeix totalment deixar mobles al carrer

Està completament prohibit abocar mobles al carrer

Des d'aquest 1 de de maig, queda prohibit totalment a PIneda abocar mobles vells al costat dels contenidors i s'han de portar a la deixalleria municipal. L’Ajuntament de Pineda no ha renovat el contracte amb l’empresa Arca del Maresme, que fins ara feia la recollida de mobles vells diversos dies a la setmana dependent de cada barri.

La regidoria de Medi Ambient ha decidit no renovar el contracte amb ARCA, que tenia un cost de 62 mil euros a l'any i el regidor Jordi Masnou, ha dit que s'han de reduir costos i anima a tothom a utilitzar la deixalleria municipal. El Regidor de Medi Ambient, Jordi Masnou, ha dit que la Policia Local aplicarà l'ordenança de civisme municipal. El Regidor de Medi Ambient, Jordi Masnou, ha dit que el servei que oferia l'empresa ARCA fins ara, ha estat correcte però malauradament, hi ha veïns que han estat incívics en deixar mobles vells a qualsevol punt del municipi, i a qualsevol hora. L’abocament de mobles i electrodomèstics vells al carrer està sancionat per les ordenances municipals amb una multa administrativa que pot arribar als 300€. Tot i així, en determinades èpoques de l’any, com és al final de l’estiu, és freqüent trobar mobles abandonats.

Algunes vegades fins i tot s'hi han vist vidres trencats amb el perill que això comporta. Els mobles vells, entre altres, es poden portar a la deixalleria, del polígon. A la deixalleria s’hi poden fer abocaments controlats de runa, voluminosos, fusta, ferralla i metalls, restes vegetals,matalassos, electrodomèstics i aparells electrònics, entre d’altres residus.

L'horari deixalleria és de dilluns a divendres: de 10 a 14 i de 16 a 19 h. Dissabte: de 10 a 14 i de 15 a 19 h. i diumenge: de 10 a 12 h.