Juan Ignacio Soto, Secretari General i Josep Abella, Interventor municipal de l'Ajuntament de Pineda de Mar

Han formalitzat la seva incorporació aquest mateix dijous, davant de l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor i de la Secretària accidental

El nou Secretari General de l'Ajuntament de Pineda de Mar és Juan Ignacio Soto i el nou Interventor municipal, Josep Abella que des de dijous ja desenvolupen les seves noves funcions al consistori pinedenc. El Director General d'Administració Local de la Generalitat, en resolució de 24 d'abril, va autoritzar l'acumulació de funcions del Secretari de l'Ajuntament de Badalona, Juan Ignacio Soto Valle, amb les funcions de Secretari de l'Ajuntament de Pineda i a Josep Abella Albiñana, l'acumulació de funcions de tresorer de la Diputació de Barcelona amb les d'Interventor General de l'Ajuntament de Pineda.

Juan Ignacio Soto i Josep Abella han formalitzat la seva incorporació al consistori pinedenc,  dijous, davant  de l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor i de la Secretària accidental. Abans de l'inici del Ple d'abril, l'alcalde va donar la benvinguda i va presentar els dos funcionaris als regidors de la corporació municipal. El Secretari i l'Interventor ja van desenvolupar les seves funcions durant la sessió plenària celebrada aquest dijous al vespre. Els dos funcionaris ja havien tingut anteriorment les mateixes resposabilitats a l'Ajuntament de Pineda.