Serveis mínims vaga general

La convocatòria està prevista de 0.00 a 24.00 hores

Vista la convocatòria de vaga formulada pels sindicats, prevista per al dia 29 de març de 2012, de 0.00 a 24.00 hores,  els Serveis Mínims decretats per l’Ajuntament de Pineda de Mar són:

 • Oficina d’atenció ciutadana: 2 persones per atenció al públic i atenció a la centraleta telefònica.
 • Brigades: 1 comandament i un equip mínim de manteniment per urgències: 1 operari cementi, 1 operari de manteniment, 1 operari de neteja viària i 1 operari enllumenat públic.
 • Benestar social: 2 persones d’atenció al públic (carrer Riera), 1 treballador social, 1 educador social i 1 treballador familiar.
 • Fe pública i assessorament legal preceptiu: 1 persona
 • Control i fiscalització de la gestió econòmica: 1 persona
 • Ràdio municipal: El personal imprescindible per donar continuïtat i informació ciutadana: 1 persona en horari de matí i 1 persona en horari de tarda.
 • Centre INNOVA: 1 persona d’atenció al públic (matí i tarda).
 • Noves Tecnologies: 1 informàtic.
 • Policia Local: d’acord amb l’article 38 de la Llei de Policies Locals, els policies locals no poden exercir el dret de vaga ni participar en accions substitutives d’aquest ni en actuacions concertades amb la finalitat d’alterar el funcionament normal dels serveis.

No obstant, pel que fa al personal administratiu d’atenció al públic es designarà una persona.

Els Serveis Mínims decretats pel servei de bus interurbà són:

 •     Sentit PINEDA - hospital de Calella:

07:00 h; 07:40 h; 08:00 h i 08:40 h.
i 17:00 h; 17:40 h; 18:00 h i 18:40 h.

 •     Sentit Hospital de Calella - PINEDA:

07:25 h; 08:05 h; 08:25 h i 09:05 h.
i 17:25 h; 18:05 h; 18:25 h i 19:05 h.

Pel que fa als serveis mínims de rodalies, clicar


Pel que fa als serveis mínims dels centres docents, clicar