15 de març de 2012. Dia Mundial del Consumidor. 50 anys

No et conformis! Consumidors ho som tots

El 15 de març és el Dia Mundial del Consumidor i se celebra per commemorar que el 15 de març de 1962 el president J.F. Kennedy, en el Congrés dels EUA, va parlar per primera vegada del col·lectiu que formen les persones consumidores i va pronunciar la frase “Consumidors ho som tots!” per destacar la condició de tota persona ciutadana com a persona consumidora i el fet de què aquesta condició també porta lligats uns drets: a la seguretat, a la informació , a la lliure elecció, a l’existència de competència de preus i a ser escoltats pels governs en la formulació de les seves polítiques de consum.

Allò que es va proclamar ara fa 50 anys, té ara plena vigència, quan la societat de consum s’ha estès arreu, la problemàtica que afecta als consumidors és global i la majoria de la ciutadania no està en condicions d’exercir i fer respectar els seus drets, tant per manca d’informació, com per la situació de desequilibri existent entre proveïdors de productes i serveis i les persones consumidores.

La Diputació de Barcelona, juntament amb més de dos-cents vuitanta municipis de la província i per mitjà de la Xarxa Local de Consum, entre els quals hi ha l’Ajuntament de Pineda de Mar, treballem coordinadament per informar les persones consumidores i usuàries i defensar els seus drets bàsics.