Les preincripcions a escoles i instituts seran del 19 al 30 de març

Enguany s’estableix un termini extraordinari de matrícula al setembre, després dels exàmens de recuperació, per a ESO i 1r de batxillerat

El Departament d'Ensenyament ha confirmat ja les dates de preinscripcions i matrícula per a l'educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, l'ESO. Les escoles i instituts faran les preinscripcions del 19 al 30 de març. El Departament d'Ensenyament ha anunciat que manté els mateixos criteris de prioritat per l'admissió d'alumnes i també els barems que es van aplicar el darrer curs, així com el procediment que cal seguir i la documentació que cal aportar.

El director de l'Institut Euclides de Poblenou, Joan Ariaca, ha explicat que la novetat més rellevant del procés d'enguany és l'establiment d'un termini extraordinari de matrícula al setembre, després dels exàmens de recuperació, per a ESO i 1r de batxillerat. El Departament d'Ensenyament ha anunciat que l'alumnat que hagi participat en la preinscripció d'ESO o batxillerat, que tingui plaça assignada i que estigui pendent dels exàmens de setembre, tindrà reserva de plaça si la confirma en el període establert.

El període de presentació de sol•licituds per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, i educació secundària obligatòria serà del 19 al 30 de març.

Del 14 al 25 de maig, els instituts faran les preinscripcions per al batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny. I del 28 de maig al 8 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

Les preinscripcions per als ensenyaments d'educació d'adults seran del 14 al 22 de juny.