Es redueix un 5% el nombre d'estrangers que viuen a Pineda

Llatinoamericans, europeus i marroquins, els col•lectius que disminueixen

El número d'estrangers que viuen a Pineda s'ha reduït d'un 5% els últims tres anys. La causa principal del descens de població immigrada ha estat les conseqüències de la crisi econòmica que ha fet que immigrants que residien a la població hagin tornar al seu país d'orígen. Llatinoamericans, europeus i marroquins són els col•lectius que més han disminuït al municipi. Així, el nombre d’estrangers que viuen a Pineda ha disminuït exactament d'un 4,8% passant dels 4.825 que hi havia l'any 2009 als 4.592 que estan censats en l’actualitat.

Per nacionalitats, els col•lectius que experimenten un major descens en el nombre d’immigrants censats a Pineda són els equatorians (-31%), els argentins (-27%), bolivians i brasilers (-20%) i paraguaians (-17%). Pel que fa als europeus residents a Pineda disminueixen els alemanys (-23%), els italians (-10%) i els anglesos (-9%). Els marroquins residents a la població també disminueixen (-4,3%), però no tant com la resta de població immigrada de Pineda.

La taxa de població estrangera ha disminuït del 18,1% al 17,3% del total de la població pinedenca. Una dada que es troba lleugerament per sobre de la taxa mitjana de Catalunya que es situa a l'entorn del 15% de població. Després de diversos anys de creixement continuat de la immigració, coincidint amb l'època de bonança econòmica general del país, la taxa de població estrangera ha baixat fins a nivells de 2005 i es preveu que continuarà disminuint els propers anys.