En marxa la campanya informativa sobre l'etiquetatge de la carn de vacum i el peix, de suport i d’assessorament al comerç local de Pineda

Tenir els productes identificats correctament és un senyal de garantia per a les persones consumidores

L’Ajuntament de Pineda de Mar, amb la col•laboració del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona, porta a terme una campanya informativa sobre l’etiquetatge de la carn de vacum i el peix adreçada als establiments del comerç local dedicats a la venda d’aquests productes. Una desena de comerciants de carnisseries i peixateries del municipi van participar dijous 9 de febrer, a la primera fase de la campanya consistent en dues xerrades informatives sobre l’etiquetatge de la carn de vacum i el peix.
En el transcurs de les sessions informatives, tècnics del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona van assessorar els assistents sobre aspectes relacionats amb la traçabilitat i l’etiquetat obligatori del vacum per a retalls de carn, carn esquarterada i carn picada, i sobre la informació que han de dur les etiquetes de les caixes de peix fresc i la que cal tenir exposada en el lloc de venda final. Tenir els productes identificats correctament és un senyal de garantia per a les persones consumidores, delimita responsabilitats i ofereix una major credibilitat i satisfacció.

A mitjans de març, tècnics de la Diputació de Barcelona, degudament acreditats, visitaran els establiments per comprovar el grau de compliment de la normativa i atendre els dubtes dels comerciants. En aquesta visita que té caràcter informatiu, també es comprovaran aspectes bàsics com són la publicitat dels preus, l'exhibició de l'horari comercial, l'existència de fulls oficials de reclamació i el lliurament d'un comprovant de compra (tiquet o factura). Els establiments que no compleixin amb els requisits que estableixen les normatives reguladores, els tècnics de consum els informaran de quins són els aspectes que cal resoldre i lliuraran una còpia del control realitzat.

Aquesta campanya forma part de la cartera de serveis que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis que pertanyen a la Xarxa Local de Consum, entre els quals hi ha l'Ajuntament de Pineda de Mar.