S’obre el període de sol.licituds d’ajuts del Pla Renova't d'enllumenat per a comerços

A partir del 15 de febrer i fins al 30 d’abril de 2012 es podran presentar les sol.licituds a l'Institut Català d’Energia (Icaen)

El Pla Renova’t d’enllumenat per a comerços 2012 de l’Institut Català d’Energia (ICAEN)  en col.laboració amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (Ccam)  té l’objectiu d’impulsar la substitució de les instal•lacions d’il•luminació interior dels comerços per tal de millorar l’eficiència energètica i reduir el consum d’energia.

  •  Què se subvenciona?

•    La substitució de bombetes, fluorescents, làmpades i equips per d’altres més eficients que permetin reduir el consum elèctric almenys un 30%
•    Instal•lació de sistemes de control d’encesa i regulació del nivell d’il•luminació que permetin un estalvi elèctric almenys del 20 %.
•    Reubicació dels punts de llums, de manera que es redueixi el consum elèctric almenys un  30%.

  • Import de l’ajut: inversió mínima 1.000 euros (IVA no inclòs) i subvenció màxima del 30% del cost de la nova instal•lació fins un màxim de 15.000 euros per sol•licitud.
  • Termini de presentació de sol•licituds: del 15 de febrer al 30 d’abril de 2012
  •  Termini d’execució de la despesa: la compra i la instal•lació de les tecnologies subvencionables s’haurà pogut realitzar a partir de l’1 de gener de 2012 i fins el 28 de setembre de 2012.
  •  Termini màxim de justificació: fins el 28 de setembre de 2012.
  •  Qui pot sol•licitar l’ajut:

•    Empreses que ofereixen béns i serveis constituïdes amb personalitat jurídica.
•    Persones físiques que desenvolupen una activitat empresarial en l’àmbit de comerç i serveis.

  • Com sol•licitar l’ajut?

•    A través d’una empresa comercialitzadora adherida  que podrà tramitar la vostra sol•licitud.
•    Vosaltres mateixos ja sigui per internet o personalment als llocs indicats.

  • Formulari de sol•licitud: a partir del 15 de febrer de 2012  el trobareu a www.plarenovat.cat/2012-enllumenat