Les obres del FEIL segueixen a bon ritme

A mitjans de maig van començar de forma progressiva les obres dels 16 projectes del FEIL a Pineda de

Així, d’acord amb l’article 3 del Reial Decret Llei 9/2008 pel qual es crea el FEIL, aquest fons té per objecte incrementar la inversió pública local i la creació de llocs de treball mitjançant obres d’execució immediata. Per execució immediata s’entén que les obres s’han de licitar per procediment d’urgència en un termini màxim de 30 dies a partir de l’atorgament de subvenció per part del Ministeri d’Administracions Públiques. En el cas de Pineda les obres del FEIL van ser aprovades pel govern de l’estat el 30 de gener. Per tant, a partir d’aquesta data el consistori pinedenc disposava, d’acord amb el que estableix la llei de contractes, d’uns 90 dies per adjudicar els contractes i una vegada signats les obres havien de començar immediatament.

Xavier Amor és conscient que un dels punts negatius del FEIL ha estat el rigorós termini d’execució de les obres ja que durant l’estiu és una mala època per fer obres en municipis turístics. Malgrat tot, l’alcalde explica que des del consistori pinedenc s’ha intentat minimitzar les molèsties que totes obres comporten, però que ha estat impossible endarrerir les obres corresponents als 16 projectes del FEIL sense perdre la subvenció, ja que la llei era molt clara en aquest sentit.

16 projectes
El consistori pinedenc ha destinat els 4,5 milions d’euros del Plan E a millorar la via pública del municipi. Aquesta actuació té l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, generar llocs de treball al municipi, i promoure l’activitat de les empreses locals. De les sis empreses adjudicatàries que estan treballant en aquests moments, cinc tenen seu a Pineda de Mar.
Entre les obres que es porten a terme hi ha la millora de l’enllumenat públic del sector sud del Pinemar, la reurbanització de la plaça dels Reis Catòlics del Poblenou i un paquet de mesures per suprimir barreres arquitectòniques als eixos principals del municipi, així com millorar l’accés als vianants al barri de les Creus. L’estat també ha aprovat l’arranjament de la vorera oest del carrer de Mar.