L’Ajuntament aprova el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible

L’Ajuntament de Pineda de Mar va aprovar en el ple ordinari del mes de setembre el Pla d’Acció per a

L’objectiu del PAES és haver reduït al 2020 com a mínim un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte a les de l’any 2005 en els àmbits en què l’Ajuntament és competent. És a dir, les emissions derivades del consum energètic dels equipaments municipals, l’enllumenat públic i els semàfors, la flota de vehicles municipals, la flota de serveis de l’Ajuntament externalitzats i el transport públic, la gestió i el tractament de residus i el cicle de l’aigua. A més, el PAES té previstos programes de sensibilització ambiental per a la població. 

Tots els signants del Pacte d’alcaldes i alcaldesses es van comprometre a elaborar en el seu municipi un pla d’acció per l’energia sostenible i que, en el cas de la província de Barcelona, s’ha realitzat amb la direcció i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.  

Urbanisme

En el ple també  es va aprovar una modificació puntual del Pla General de les unitats de zona en sòl urbà sotmeses a la doble clau 16/12e, consistent en diferenciar entre l’àmbit del verd privat protegit i l’edificació a conservar. Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC i ERC) i el PP. CiU i el regidor no adscrit es van abstenir i 100xCent per Pineda hi va votar en contra. 
 

Moció

En el torn de mocions ERC i CiU van presentar-ne una de suport a les consultes populars sobre la independència. La moció no va prosperar. Va tenir els vots a favor de CiU, ERC, 100xCent per Pineda i el regidor no adscrit, mentre que PSC i PP van votar-hi en contra.