Comença la tramitació de l’adhesiu de resident temporada 2019-2020

Les persones que paguen l’impost de circulació a Pineda rebran l’adhesiu a casa. Les altes noves i renovacions per la resta de casos es tramiten a través del correu electrònic o bé presencialment demanant cita prèvia a partir del 20 de maig.

Per tal de fer les renovacions dels adhesius de la zona verda-resident de Pineda de Mar de forma escalonada, des del 21 de maig les persones que paguen l’impost de circulació (IVTM) a Pineda rebran l’adhesiu de la temporada 2019-2020 al seu domicili. Tal com es va aprovar en les darreres ordenances fiscals, aquesta temporada es mantindrà la gratuïtat per a les persones que paguen aquest impost a Pineda.

 


> Pago l’impost de circulació a Pineda i encara no he rebut l’adhesiu

Fins el 31 de maig podràs rebre l’adhesiu a casa. A partir del 3 de juny, si no has rebut l’adhesiu al teu domicili, pots enviar un correu electrònic a info@viapunt.cat indicant el número de matricula del cotxe i el nom del titular de l’impost. Passades 48 hores podràs recollir el teu adhesiu a l’Ajuntament de Pineda.

 


> Puc demanar l’adhesiu resident si no pago l’impost de circulació a Pineda?

 

Com succeïa la temporada passada, hi ha una sèrie de casos en els quals les persones que no paguen l’impost de circulació a Pineda poden demanar l’adhesiu de resident per aparcar gratuïtament a la zona verda. Cada cas necessita uns documents acreditatius a presentar en el moment de la sol·licitud:

 

a) Persones que paguen l’Impost de Béns Immobles (IBI) a Pineda de Mar. Per aquestes persones el preu de l’adhesiu té un cost de 30 € l’any.

Documentació necessària::

 • DNI, Passaport o NIE.

 • Permís de circulació *Si el titular de l’habitatge no coincideix amb el titular del vehicle, haurà de constar com a conductor habitual a la pòlissa d’assegurança.

 • Fitxa tècnica del vehicle.

 • Justificant del pagament IBI (impost béns immobles). En cas de que la persona no consti en el rebut de l’Ibi: escriptura de l’habitatge on consti el nom del propietari del vehicle.

 

b) Persones empadronades a Pineda i que paguen l’impost de circulació (IVTM) a un altre municipi. Per aquest col·lectiu el preu de l’adhesiu també és de 30 € l’any.

 

Documentació necessària:

 • DNI, Passaport o NIE.

 • Permís de circulació.

 • Fitxa tècnica del vehicle.

 • Justificant de l’Organisme de Gestió Tributària del canvi del IVTM a Pineda.

 

c) Persones treballadores per compte aliè que treballen a Pineda de Mar. Tota persona que treballi en una empresa de Pineda pot adquirir l’adhesiu resident per 35€ l’any.

 

Documentació necessària:

 • DNI, Passaport o NIE.

 • Permís de circulació. *Si la persona treballadora no coincideix amb el titular del vehicle, haurà de constar com a conductor habitual a la pòlissa d’assegurança.

 • Fitxa tècnica del vehicle.

 • Capçalera de l’última nòmina.

 • Declaració responsable de l’empresa segons model de l’Annex 1

 

 

d) Persones titulars d’un negoci a Pineda de Mar. Els titulars de negocis poden adquirir l’adhesiu per 35 € l’any.

 

Documentació necessària:

 • DNI, Passaport o NIE.

 • Permís de circulació. *Si la persona titular del negoci no coincideix amb el titular del vehicle, haurà de constar com a conductor habitual a la pòlissa d’assegurança.

 • Fitxa tècnica del vehicle.

 • Rebut pagament 3 últimes quotes d’autònom.

 • Rebut pagament taxes i/o subministraments municipals que acreditin la titularitat del negoci.

 

En cas de que la titularitat sigui d’una persona jurídica, s’ha de presentar:

 • Model de l’Annex 2 on hi constin les dades de l’administrador.

 

 

e) Persones empadronades amb vehicle d’empresa, rènting o leasing. Per aquelles persones empadronades a Pineda però que el seu cotxe és d’empresa, rènting o leasing poden tenir l’adhesiu de zona verda per 35 € l’any.

 

Documentació necessària:

 • DNI, Passaport o NIE.

 • Permís de circulació.

 • Fitxa tècnica del vehicle.

 • Si el cotxe es propietat d'un rènting/leasing, contracte on hi consti la durada, matrícula i nom del conductor habitual i Model de l’Annex 3 on hi consti les dades de l’empresa propietària del vehicle i de l’interessat.

 

f) No residents amb un familiar de primer grau empadronat al municipi amb una discapacitat igual o superior al 33%, preu de l’adhesiu 30€ l’any.

 

Documentació necessària:

 • DNI, Passaport o NIE.

 • Permís de circulació. *Si el no resident no coincideix amb el titular del vehicle, haurà de constar com a conductor habitual a la pòlissa d’assegurança.

 • Fitxa tècnica del vehicle.

 • Documentació que acrediti la Incapacitat de la persona empadronada.

 • DNI de la persona empadronada.

 • Document que acrediti el grau de consanguinitat entre la persona no resident i la persona empadronada amb discapacitat.

 

 

> Com tramito l’alta o renovació en aquests casos?

 

Per tots aquests casos, a partir del dia 21 de maig es podran tramitar les sol·licituds enviant un correu electrònic a info@viapunt.cat amb l’assumpte «Renovació + número de matrícula» i adjuntant la documentació acreditativa, o bé presencialment demanant cita prèvia a través del web www.pinedademar.cat. En aquest darrer cas, si el titular del vehicle no pot acudir a la tramitació presencial s’haurà de presentar l’Annex 4 per autoritzar un/a representant.

 

 

> Quina validesa té l’adhesiu de la zona verda-resident?

 

El nou adhesiu de la temporada 2019-2020 té validesa des de l’1 d’agost de 2019. Fins llavors, l’anterior adhesiu encara serà vigent. L’adhesiu de la zona verda-resident permet aparcar el teu cotxe a les zones verdes i zones verdes de temporada d’estiu (de l’1 de juny al 31 d’agost) sense cap cost. També permet aparcar a les zones blaves amb un descompte i al pàrquing de La Mina de forma gratuïta.

Arxius adjunts