Dissabte, portes obertes dels horts urbans municipals

Les sol·licituds es podran tramitar del 6 al 31 de maig.

L’Ajuntament de Pineda de Mar posarà a disposició de la ciutadania 10 horts urbans situats al carrer Arnau de Vilanova, 22 (Can Cornet). Cada hort té uns 50 m² amb un buc d’emmagatzematge d’eines individual i serveis compartits com un lavabo, una zona de descans (taula i bancs) i compostadors de 600 litres. Els horts urbans són totalment gratuïts per a les persones usuàries i l’autorització d’ús de cadascun dels horts tindrà una durada màxima de quatre anys.

 

Jornada de Portes Obertes

Dissabte 4 de maig tindrà lloc la jornada de portes obertes, d’11 a 13 h, on es podrà visitar la instal·lació i recollir els impresos per tramitar la sol·licitud. En cas de no saber arribar, s’ha fixat com a punt de trobada la benzinera situada davant l’església de Pineda a les 11 h.

 

Sol·licituds i criteris d’atorgament

Per sol·licitar un hort urbà s’ha de tenir a partir de 60 anys, estar en situació de jubilació, atur de llarga durada o invalidesa permanent i estar empadronat al municipi de Pineda amb una antiguitat mínima de 2 anys. Les sol·licituds es podran tramitar a l’ajuntament a partir del 6 i fins el 31 de maig.

 

Les autoritzacions s’atorgaran d’acord amb el barem de puntuació que s’especifica a continuació:

 

Criteri d’edat:

 • Entre 60 i 63 anys, 5 punts.

 • Entre 63 i 65 anys, 8 punts.

 • Major de 65 anys, 10 punts.

 

Criteri d’empadronament:

 • Entre 2 i 5 anys ininterromputs, 5 punts.

 • Entre 5 i 10 anys ininterromputs, 8 punts.

 • Més de 10 anys ininterromputs, 10 punts.

 

Criteri de renda de la unitat de convivència:

 • Import d’ingressos bruts inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI), 12 punts.

 • Import d’ingressos bruts igual al SMI, 8 punts.

 • Import d’ingressos bruts fins al SMI, 6 punts.

 • Import d’ingressos bruts igual al SMI x 1,5; 8 punts.

 • Import d’ingressos bruts igual al SMI x 2; 4 punts.

 

Criteri mediambiental

 • Haver realitzat cursos d’agricultura ecològica o similar, fins a 2 punts.

 

En el cas que hi hagi més sol·licitants que parcel·les s’establirà una única llista d’espera en previsió de cobrir les possibles vacants que es puguin produir en aplicació de les causes previstes per aquestes bases.

   

Arxius adjunts