Comunicat en relació a la NdP de CCOO del 14-02-2019

Comunicat en relació a la NdP de CCOO del 14-02-2019

En relació a la nota de premsa publicada en data 14/02/2019 per CCOO, "L'Ajuntament obliga a la plantilla, que s'ha aturat deu minuts pel judici del procès, al retorn del temps", l'ajuntament de Pineda de Mar emet el següent comunicat:

1. Que l'aturada no és sol·licitada per cap sindicat, tampoc per CCOO, ni per la Junta de Personal ni el Comitè d'Empresa de l'ajuntament. La petició d'aturada és sol·licitada per alguns treballadors i treballadores a títol individual.

2. L'ajuntament de Pineda de Mar no convoca l'aturada i que per aquest motiu, com ja s'ha fet en altres ocasions, el temps dedicat ha de ser recuperat. L'ajuntament va donar permís perquè aquells empleats i empleades públiques hi volguessin participar, ho poguessin fer, en l'àmbit particular, fent ús del seu temps i fora d'horari de treball de prestació de servei públic. L'ajuntament no prohibeix ni impedeix la participació en l'aturada a cap empleat/da pública.

3. L'ajuntament de Pineda de Mar no impedeix la llibertat d'expressió a cap treballador/a pública. Sempre ha respectat, respecta i respectarà la ideologia individual de tothom. Res té a veure la dedicació del temps de treball del personal de l'administració, que paguen tots els ciutadans i ciutadanes, amb l'expressió lliure de cada un dels membres que formen part de la corporació.