Ajudes per estudis universitaris, cicles de grau superior i educació especial

Fins el 19 d'octubre es poden demanar a l'Ajuntament els ajuts per estudis universitaris, cicles de grau superior i educació especial

Els alumnes de Pineda que facin primer curs universitari, Cicle Formatiu de
Grau Superior o programes de diversificació curricular en centres
d'educació especial poden demanar una ajuda a l'ajuntament de Pineda. Va
destinada a cobrir part de la despesa de matrícula i del transport, i es
pot sol·licitar fins al 19 d’octubre a la Regidoria d'Educació de
l'Ajuntament de Pineda. L'alcalde de Pineda, Xavier Amor, ha dit que
l'ajuntament "ha de seguir donant suport a les persones joves que volen
continuar amb la seva formació postobligatòria i les seves famílies, que
han de fer un esforç econòmic per fer estudis superiors".

Les persones beneficiàries han d'estar empadronades al municipi i no
superar els ingressos familiars determinats a les bases, segons els nombre
de membres que convisquin a la unitat familiar:

- Família d'1 membre: 7.967,03 euros/any
- Família de 2 membres: 19.917,57 euros/any
- Família de 3 membres: 23.901,09 euros/any
- Família de 4 membres: 27.884,60 euros/any
- Família de 5 membres: 31.868,12 euros/any

L'ajuntament determinarà l'import de cada ajuda segons la capacitat
econòmica familiar i l'expedient acadèmic de l'alumne. L'ajut màxim per
sol·licitant serà de 1.000 €.

En total, l'Ajuntament de Pineda hi destina una partida de 10.000
euros d'ajudes destinades a l’alumnat de primer curs universitari o Cicle
Formatiu de Grau Superior i educació especial.

 

Galeria d'imatges

Arxius adjunts