Comunicat de premsa

L’Ajuntament de Pineda de Mar i a petició de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional està preparant la informació requerida.

L’Ajuntament de Pineda de Mar i a petició de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional està preparant la informació requerida dels possibles expedients de contractació relacionats amb diversos sistemes de control de trànsit com càmares de seguretat i ràdars, i que puguin estar relacionats amb la societat mercantil APLICACIONES GESPOL, SL., entre d’altres.

Els serveis interns de l’Ajuntament estan recopilant la informació per facilitar-la l’abans possible a les autoritats competents, tot i que amb les dades consultades fins el moment, no consta cap relació contractual de l’Ajuntament de Pineda de Mar amb l’empresa abans esmentada ni amb cap de les empreses filials relacionades amb aquesta.