A partir del 25 de juny ja pots adquirir la targeta resident

<ul> <li><strong>Cal demanar cita prèvia trucant al 93 767 15 60</strong></li> </ul>

 

A partir del 25 de juny ja pots adquirir la targeta resident a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania (OAC). Per gestionar el tràmit cal demanar cita
prèvia de 10 a 14 h trucant el 93 767 15 60 a partir del dijous 21 de juny.
La validesa de l’adhesiu és fins al juliol del 2019.

En cas que la persona interessada no pugui venir podrà enviar a un
representant sempre i quan ompli l’Annex 4, disponible al web
www.pinedademar.cat o a l’OAC.

Qui pot obtenir la targeta resident?

A. **PERSONES EMPADRONADES I QUE PAGUEN L’IMPOST DE CIRCULACIÓ (IVTM) A
PINEDA DE MAR

Si no t’ha arribat a casa abans del 2 de juliol, has de portar la següent
documentació:

· DNI, Passaport o NIE

· Permís de circulació

· Fitxa tècnica del vehicle

· Justificant del pagament IVTM (impost de circulació)

B. **PERSONES QUE PAGUEN L’ IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI) A PINEDA DE
MAR (NOMÉS HABITATGES)

Has de portar la següent documentació:

· DNI, Passaport o NIE

· Permís de circulació

· Fitxa tècnica del vehicle

· Justificant del pagament IBI (impost de béns i immobles)

En cas que la persona no consti en el rebut de l’IBi :

· Escriptura de la vivenda on consti el nom del propietari del vehicle

Preu per any: 30 €

C. **PERSONES EMPADRONADES QUE S’HAN COMPRAT UN VEHICLE DE SEGONA MÀ
A PRINCIPIS DEL 2018, AMB L’IVTM PAGAT A UN ALTRE MUNICIPI

Has de portar la següent documentació:

· DNI, Passaport o NIE

· Permís de circulació

· Fitxa tècnica del vehicle

· Certificat d’empadronament

· Contracte de compravenda del vehicle on s’especifiqui la data de
l’operació

Preu per any: 30 €

D. **PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE ALIÈ QUE TREBALLEN A PINEDA DE
MAR

Has de portar la següent documentació:

· DNI, Passaport o NIE

· Permís de circulació

· Fitxa tècnica del vehicle

· Capçalera de l’última nòmina

· Declaració responsable de l’empresa segons Annex 1*

Preu per any: 35 €

E. **PERSONES TITULARS D’UN NEGOCI A PINEDA DE MAR

Has de portar la següent documentació:

· DNI, Passaport o NIE

· Permís de circulació

· Fitxa tècnica del vehicle

· Rebut pagament 3 últimes quotes d’autònom

· Rebut pagament de taxes i/o subministraments municipals que
acreditin la titularitat del negoci

En cas que la titularitat sigui d’una persona jurídica, s’ha de presentar:

· Model de l’Annex 2* on hi constin les dades de l’administrador

Preu per any: 35 €

F. **PERSONES EMPADRONADES AMB VEHICLE PROPIETAT D’UNA EMPRESA,
RÈNTING, LEASING

Has de portar la següent documentació:

· DNI, Passaport o NIE

· Permís de circulació

· Fitxa tècnica del vehicle

· Certificat d’empadronament

Si el vehicle és propietat d’una empresa a més s’ha de presentar:

· Model de l’Annex 3* on hi constin les dades de l’empresa, del
vehicle i del treballador

Si el vehicle és propietat d’un rènting o leasing a més s’ha d’acreditar:

· El contracte on hi consti la durada, matrícula i el nom de la
persona conductora habitual.

Si el titular del contracte de rènting o del leasing és una empresa s’ha de
presentar:

o Model de l’Annex 3* on hi constin les dades de l’empresa, del vehicle i
del treballador

Preu per any: 35 €

Nova aplicació mòbil: A partir d’ara pagar serà més fàcil

AparcarE és la nova aplicació mòbil amb la qual es podran realitzar
pagaments des de qualsevol lloc. Es pot descarregar des de l’App Store i
Google Play.

Com donar-te d’alta?

És molt fàcil!, a partir del correu electrònic et podràs donar d’alta,
després només caldrà especificar la matrícula i el número de targeta de
crèdit on anirà associat el càrrec.

Què podràs fer amb la nova APP?

- Escollir el temps que necessitis indicant el carrer on està situat el teu
vehicle

- Associar més d’una matrícula

- Si no has esgotat el temps, et retornarà els diners

- Consultar l’històric d’operacions

- Anul·lar denúncies

Les operacions són 100% segures amb certificat Redys

Preguntes freqüents:

Qui es considera resident de l’àrea verda?

És aquella persona que compleix algun dels requisits definits al tríptic
d’informació divulgat per l’Ajuntament de Pineda i Via a Punt SL i disposa
d'un vehicle de més de 2 rodes, de 9 passatgers com a màxim quedant
excloses les motocicletes i ciclomotors.

Com puc identificar les zones resident?

Els aparcaments estaran pintats de color verd i disposaré de senyals
verticals d’informació. Hi ha zones residents fixes (tot l'any) i temporals
(només vigents a l'estiu). Consulta el mapa adjunt.

Com acredito que sóc resident?

Disposaré d’un adhesiu amb la matrícula del meu vehicle i la temporada de
vigència: juliol 2018-juliol 2019.

Quantes zones verdes s’han definit?

2 zones. Una zona verda permanent (vigent tot l’any) i una altra vigent
durant 3 mesos (1 juny-31 d’agost). Els senyals verticals d’informació
instal·lades en cada àmbit d’aparcament m’ho explicaran.

On puc conèixer la ubicació de les dues zones?

Al mapa disponible a la web de l’Ajuntament i el codi QR que surt a la
carta de l’adhesiu de resident.

Si no pago l’IVTM a Pineda de Mar puc ser resident?

Sí si s’acredita pagament d’IBI o tens negoci propi o ets treballador per
compte aliè a una empresa arrelada a Pineda de Mar.

Com disposaré de l’adhesiu de resident?

Si pago l’IVTM a Pineda de Mar, el rebré automàticament i de manera
gratuïta a casa a partir del 22 de juny. La resta de casos s’hauran
d’adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana en horari de 10:00-14:00 de
dilluns a divendres a partir de 22 de juny presentant la documentació
adient.

Si no pago l’IVTM a Pineda de Mar puc ser resident?

Si, si s’acredita pagament d’IBI o tens negoci propi o ets treballador per
compte aliè a una empresa arrelada a Pineda de Mar.

És necessari portar fotocòpia dels documents acreditatius?

No. La persona encarregada els validarà i se’ls podrà emportar.

Com puc fer el pagament de l’adhesiu?

En efectiu o amb targeta de dèbit/crèdit.

Si no sóc titular del vehicle puc ser resident?

Sí si la persona consta com a conductora habitual.

Si tinc un vehicle en règim de lloguer, renting, leasing o d’empresa, puc
ser resident?

Sí si s’acredita documentació contractual del vehicle, de la persona
conductora habitual i s’està empadronat a Pineda de Mar.

Si no sóc resident, puc estacionar a les zones verdes?

Sí, amb la mateixa tarifa i els horaris que la zona blava convencional.

Si no sóc resident, on puc pagar l’estacionament?

L'estacionament es pot pagar:

- Amb els parquímetres

- Amb telèfon mòbil mitjançant l'aplicació gratuïta AparcarE

Durant quant de temps hi puc estacionar?

- Si no sóc resident el temps màxim és de 2h, com a la zona blava.

- Si sóc resident, puc ocupar el mateix lloc d’estacionament durant 72 h.

Si em sancionen, on puc anul·lar les denúncies?

Sí als parquímetres o mitjançant l’aplicació mòbil AparcarE

Si em canvio de cotxe després de tenir l’adhesiu associat a una matrícula,
qè he de fer?

Si no ha canviat cap condició que li permeti gaudir dels drets de
residents, pot venir a l’Ajuntament i l’hi farem un nou distintiu gratuït

Si pago l’ITVM a Pineda de Mar però m’he comprat el vehicle amb
posterioritat al gener de 2018?

Els vehicles que paguen l’impost de circulació a Pineda però han estat
comprats després de gener de 2018 no surten a la base de dades i per tant
no rebran a casa l’adhesiu. Hauran de venir a l’Ajuntament i l’hi farem
gratis.

Arxius adjunts