L'Ajuntament de Pineda de Mar ha convocat els Ajuts de Promoció de l'Economia Local

<ul> <li>Pineda de Mar convoca per cinquè any consecutiu un programa d'ajuts per a empreses i persones emprenedores</li> </ul>

L'Ajuntament de Pineda de Mar ha convocat els Ajuts de Promoció de l'Economia Local. L'objecte d'aquests és fomentar la creació, ampliació, adequació, trasllat d'iniciatives econòmiques, així com l'autoocupació i l'ocupació a Pineda mitjançant l'atorgament d'una subvenció a persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial.


Línies d'ajut:

1. Ampliacions, adequacions i millores de locals comercials fetes entre l'1 d'octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018. Fins al 50% i fins a un màxim de 1500 € de la quantitat pagada en concepte d'imatge exterior (rètol, façana, aparador), il·luminació, accessibilitat, obres de reforma de les instal·lacions i imatge interior (pintura).

2. Trasllat d'activitats des de zones de poca concentració comercial cap a zones de concentració comercial de Pineda de Mar, del centre de Pineda als polígons industrials del municipi o des d'un altre municipi cap a Pineda de Mar fets entre l'1 d'octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018. Fins al 50% i fins a un màxim de 1500 € de la quantitat pagada en concepte de projecte tècnic d'interiorisme, enginyeria, decoració o arquitectura, que es produeixin a les instal·lacions on es duu a terme l'activitat, obres (reforma parcial o integral de les instal·lacions on es duu a terme l'activitat), instal·lacions (electricitat, aire condicionat) i imatge exterior (rètol, façana, aparador).

3. Foment de l'autoocupació: persones que hagin iniciat la seva activitat a partir de l'1 d'octubre de 2017, amb domicili fiscal i/o local comercial obert al públic a Pineda de Mar i en el moment de la subvenció encara continuïn d'alta. Amb local comercial: subvenció única equivalent sou mínim interprofessional. Sense local comercial: subvenció única de meitat sou mínim interprofessional

4. Foment de la contractació: persones físiques o jurídiques amb centre de treball ubicat a Pineda de Mar que estiguin desenvolupant la seva activitat com a mínim des de fa 9 mesos en el moment de la formalització del contracte que contractin persones a l'atur procedents dels dispositius locals d'ocupació per un mínim de 3 mesos. En el moment de la sol·licitud de la subvenció hauran d'haver transcorregut 3 mesos des de l'inici i haver liquidat 3 mesos de quotes a la seguretat social. El contracte s'haurà d'haver formalitzat a partir de l'1 d'octubre de 2017. Subvenció única equivalent al sou mínim interprofessional per un contracte mínim de 3 mesos i 100% de la jornada. Subvenció única equivalent meitat sou mínim interprofessional per un contracte mínim de 3 mesos i una jornada entre el 50 i el 75%. El nombre màxim de contractes subvencionables per empresa és de 2.

El termini per la sol·licitud dels ajuts és 30 de novembre de 2018.

Per a més informació cal dirigir-se al Centre Innova de l’Ajuntament de Pineda de Mar (lreixach@pinedademar.cat) o al telèfon 93 767 15 60.


Podeu consultar les bases a:

www.pinedademar.org/ajuntament/subvencions_promocio_economia_local

Arxius adjunts