El ple municipal aprova per unanimitat el canvi integral de tots els contenidors de recollida selectiva abans de l’estiu

Els nous contenidors s’estrenaran abans de l’estiu S’ha flexibilitzat les freqüències de recollida per donar resposta a les necessitats del municipi

 El ple municipal aprova per unanimitat el canvi integral de tots els contenidors de recollida selectiva del municipi. Es durà a terme mitjançant un nou conveni amb la delegació del Consell Comarcal del Maresme i l'empresa mixta de Residus del Maresme Societat Limitada (RESMAR). El conveni serà de dos anualitats amb opció a prorrogar-se a dos anys més.


L'objectiu del conveni és establir les directrius, obligacions i condicions de la delegació de competències per part de l'Ajuntament per la prestació del servei, de la gestió de recollida selectiva (de vidre, paper, envasos), neteja dels contenidors i de la gestió indirecta de residus de la deixalleria per part del Consell Comarcal.

Paral·lelament, l'Ajuntament no descarta la creació d’una empresa municipal per l’autogestió de la recollida selectiva en un futur i ha demanat un estudi de viabilitat econòmica per analitzar aquesta possibilitat.

Pineda estrenarà contenidors abans de l’estiu

L’Ajuntament de Pineda de Mar substituirà tots els contenidors de reciclatge (envasos lleuger, paper i cartó i vidre) abans de l’estiu. Es compraran 205 contenidors (foto adjunta) de carrega lateral que facilitarà la recollida, de forma arrodonida que s’adaptaran estèticament a l’entorn: 65 amb una capacitat de 3.200 litres per reciclar envasos lleugers; 65 de cartó i paper de 3200 litres i 75 contenidors nous de vidre amb una capacitat de 1.800 litres.

Més facilitats per a la recollida del vidre pels grans productors

El conveni amb el Consell Comarcal del Maresme inclou la implementació d’un nou sistema per a la recollida de vidre. 50 dels nous contenidors de vidre incorporaran el sistema VACRI que permetrà a tots els productors de vidre buidar còmodament el vidre directament als contenidors de carrer, eliminant així, el servei de recollida comercial actual. Abans de l’inici del nou sistema de recollida es realitzarà una campanya d’informació a les empreses usuàries.

Més flexibilitat en les freqüències de recollida

El nou conveni ha revisat les freqüències de recollida selectiva que s’ha determinat d’un cop a la setmana com a mínim fins a 4 cops en el cas de la temporada d’estiu. També inclou el servei de neteja de la zona d’influència dels contenidors de selectiva i el rentat dels exteriors de tots els contenidors amb una freqüència mensual. Per preveure les males olors i la descomposició orgànica es durà a terme un tractament interior dels contenidors, mitjançant un enzim que s’aplicarà periòdicament amb un dispositiu mecànic instal·lat al camió que realitzarà la recollida.

El pressupost total del conveni és de 295.441, 21 €.

Arxius adjunts