Beques d’estudis superiors (CFGS i universitat) i beques d’educació especial de l’Ajuntament de Pineda de Mar

Les sol·licituds es poden presentar de l'11 al 22 de desembre de 2017

Avui dilluns 11 de desembre comença el termini de presentació de sol·licituds de beques que atorga l’Ajuntament de Pineda de Mar per als alumnes d’estudis superiors, cicles formatius de grau superior (CFGS) i universitat i per als alumnes d’estudis d’educació especial. Són ajuts econòmics destinats a la subvenció d’una part de la matrícula del primer curs de CGFS, d’estudis universitaris i programes de diversificació curricular per a la transició a la vida adulta en centres d’educació especial.

L’Ajuntament de Pineda de Mar destina 10.000 € a les beques d’estudis superiors i d’educació especial en l’àmbit educatiu per al curs 2017-2018.

Les sol·licituds hauran de presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament (plaça de Catalunya, 1) de 8.30 a 14 h, de dilluns a divendres.

El període de presentació de sol·licituds de beques d’estudis superiors i estudis d’educació especial serà de l'11 al 22 de desembre a l’OAC de l’Ajuntament.

Els requisits específics per sol·licitar les beques per a matrícules d’estudis superiors (CFGS i universitat) i estudis d’educació especial són els següents:

a) Estar actualment empadronat a Pineda de Mar i amb anterioritat i de forma ininterrompuda des de l’1 de gener de l’any anterior al de la respectiva convocatòria.

b) Estudiants matriculats en estudis de cicles formatius de grau superior o estudis universitaris de 1r curs per al curs corresponent a l’any de la convocatòria, en instituts públics de la Generalitat de Catalunya o en centres integrats o adscrits a una universitat catalana o pública de qualsevol altre indret de l’Estat espanyol.

c) Estudiants de programes de diversificació curricular per a la transició a la vida adulta en centres d’educació especial de 1r i 2n curs corresponent a l’any de la convocatòria.

d) Disposar, la unitat familiar de l’estudiant pel qual se sol·licita la beca, d’una renda per càpita inferior al doble de l’IRSC.

En tots els casos caldrà presentar el model de sol·licitud normalitzat, al qual s’ha d’adjuntar la documentació a què fan referència les Bases reguladores de la convocatòria aprovades pel Ple municipal el 31 de març de 2016.

Arxius adjunts