L’Ajuntament de Pineda de Mar i l’Institut de Desenvolupament de la formació i l’ocupació *(IDFO)*

Han signat un conveni de col·laboració

L'Ajuntament de Pineda de Mar i l'Institut de Desenvolupament de la formació i l'ocupació (IDFO) han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'establir llaços d'actuacions entre el Centre Innova i l'entitat IDFO, com a instrument tècnic de la mateixa UGT de Catalunya per al desplegament d'accions i programes d'orientació, formació i estudis professionals i ocupacionals dins del marc de les polítiques actives d'ocupació. I per l'organització, gestió i administració de cursos, seminaris i jornades, dins del marc dels plans de formació.

Amb aquest acord IDFO es compromet a presentar periòdicament la programació de cursos i a subministrar tot material necessari per al bon desenvolupament de la formació susceptible a realitzar-se en el nostre municipi, a més a més, de facilitar les memòries i dades relatives a l'execució de les activitats, a fi i efecte de realitzar la valoració i avaluació del rendiment, eficàcia i eficiències d'aquestes.

IDFO és una Fundació privada creada l’any 1993 per la UGT de Catalunya, com a instrument tècnic per gestionar els Plans de Formació i Orientació que
promouen el desenvolupament de polítiques actives d’ocupació, a la vegada que promou la investigació en metodologies de formació, elaboració d’informes, materials i recursos didàctics, amb l’objectiu de facilitar la integració i accés al mercat laboral de treballadors i treballadores. 

L’Ajuntament de Pineda i l’Institut de Desenvolupament de la formació i l’ocupació col·laboren junts des del 2005 en la realització d’accions
formatives dins del marc de la Formació contínua de Catalunya, així com, pel desenvolupament dels programes d’Orientació i Itineraris personalitzats
d’Inserció del Servei d’Ocupació de Catalunya.

En el moment de la signatura estaven presents, per una part, l’Alcalde Pineda de Mar, en Xavier Amor i la Regidora de Comerç, Consum i Turisme de
l'Ajuntament de Pineda, Carme Aragonès, per l’altra part, el representant de l’entitat IDFO, el senyor Antonio Martín i la senyora Rosa Centella.

Galeria d'imatges

Arxius adjunts