El govern municipal (PSC) proposa rebaixar el rebut de l’aigua als comerços i manté la congelació de la resta d’impostos i taxes per al 2018

<ul> <li>El 89% dels comerços (bars, restaurants, magatzems i botigues) reduiran el seu rebut trimestral de l’aigua</li> <li>La rebaixa beneficiarà als negocis amb menys consum d’aigua</li> </ul>

L’Ajuntament de Pineda de Mar rebaixarà el rebut de l’aigua a bars, restaurants, comerços, magatzems i mantindrà la congelació de la resta d’impostos i taxes per al 2018. La voluntat del govern municipal és de no incrementar la pressió fiscal garantint que els ingressos permetin la prestació dels serveis municipals a la ciutadania. Avui dijous (19.30 h) el ple del consistori tractarà la modificació de les ordenances fiscals que, un any més, inclouen exempcions i bonificacions de caràcter social d’impostos i taxes.

 


La baixada del preu de l’aigua, una mesura d’ajuda a les petites empreses

 

La proposta del govern comportarà que el 89% dels rebuts comercials vegin disminuït el seu rebut trimestral en funció del seu consum. El sistema tarifari comercial es composa d’una quota fixa del servei i d’una part variable en funció del consum d’aigua. Amb la tarifa actual, vigent des de l’1 de gener de 2014, tots els establiments comercials paguen un import fix de 17,21 € i una part variable que depèn del consum. A partir de l’1 de gener de 2018 la tarifa continuarà tenint una part fixa (que anirà de 7,74 a 17,21 €) i una part variable però ambdues dependran del consum realitzat. Aquesta mesura premiarà el consum responsable de l’aigua amb el què el 75% dels consumidors, que gasten menys de 9 m3/mes, es beneficiaran d’una reducció de fins el 28% del rebut de l’aigua. El 14% dels consumidors, situats al tram de consum de 9 a 20 m3/mes, tindran una disminució de fins el 6%.
Els abonats domèstics (habitatges) situats als tram més baix de consum (fins a 9 m3/mes) i les famílies nombroses amb un consum de fins a 20m3/mes veuran congelada la seva tarifa mentre que els situats al tram de consum de 9 a 20 m3/mes i a les famílies nombroses que tinguin un consum superior a 20 m3/mes se’ls repercutirà només l’augment corresponent a l’IPC. En aquesta tarifa, les persones usuàries que consumeixen més aigua,  més de 20 m3/mes, són els únics que tindran una pujada del rebut final.

 

 

La proposta també inclou un increment progressiu dels diferents trams dels abonats hotelers i pensions del municipi. Així, per exemple, per un consum trimestral de 500 m3, el rebut d’un hotel passarà de 1619,33 € de la tarifa actual a 1745,23 € a partir de l’aplicació de la nova tarifa a partir de l’1 de gener de 2018. Cal destacar que tot l’increment previst, la tarifa a aplicar es segueix situant per sota de municipis turístics del nostre entorn (2052,89 € a Santa Susanna, per exemple).

 

 

L’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor ha afirmat que l’aplicació de la nova tarifa de l’aigua “ajudarà a les petites empreses del municipi” ja que la majoria d’elles no són gran consumidores d’aigua i se’ls podrà ajustar el rebut final al consum real. Aquesta rebaixa beneficiarà a la majoria de comerços  i magatzems”. Aquesta mesura, ha afegit l’alcalde, esdevindrà “una ajuda directa a les petites empreses del nostre municipi” sense repercusió a la tarifa domèstica ja que “congelarem la tarifa de l’aigua a les famílies amb menys consum i famílies nombroses i pujarem només l’IPC a les famílies pinedenques que tinguin un consum més elevat”.

 


(Veure tota la proposa a l’annex)

 

Es congelen els impostos i les taxes per al 2018

 

L’Ajuntament continuarà bonificant l’IBI a les persones amb dificultats econòmiques i càrregues familiars. També se seguirà bonificant amb un 95% de l’IBI als propietaris dels pisos inclosos en bosses de lloguer social i també s’aplicarà l’exempció del 95% de l’IBI dels immobles on es desenvolupin activitats culturals o educatives (llibreries, acadèmies, sales d’art, teatres...) per facilitar la creació de llocs de treball i promoure la cultura com a recurs per combatre l’atur i per a la millora dels resultats acadèmics.

 

Per segon any consecutiu, es bonificarà fins a un 20% el pagament de la taxa de la brossa domiciliària de l’habitatge habitual a aquelles persones que utilitzin la deixalleria municipal, segons els residus i quantitat d’aportacions que realitzin, fomentant així el reciclatge a partir de l’ús gratuït de la deixalleria municipal. El govern municipal continua amb la proposta d’ajudar a la rehabilitació i manteniment de façanes i se seguirà bonificant un 95 % de l’impost sobre construccions i el 100% en la taxa de llicències i d’ocupació de via pública a les comunitats de propietaris, particulars o hotels que vulguin arranjar la seva façana. També l’impost de vehicles de tracció mecànica manté la bonificació del 75% dels vehicles menys contaminants.

 

 
Com a novetat d’enguany i per promoure la construcció de noves vivendes al municipi, s’introdueixen facilitats de pagament a les empreses que sol·licitin llicències d’obres majors al municipi (import de la llicència superior a 20.000 €).Galeria d'imatges