En marxa a Pineda de Mar un programa pilot d’atenció domiciliària a persones que tenen necessitats especials un cop reben l’alta hospitalària.

<ul> <li>El fa possible un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) i l’ICS-Girona</li> <li>Es basa en la coordinació entre professionals sanitaris i treballadors socials</li> </ul>

 Un conveni entre l’Ajuntament de Pineda de Mar, la CSMS i l’Institut Català de la Salut (ICS) de l’àmbit de Girona, ha permès posar en marxa des d’aquest mes de setembre, un programa pilot basat en la implementació d’un servei d’atenció domiciliària adreçat a persones en situació d’alta hospitalària que requereixen d’un suport concret en les activitats bàsiques de la vida diària. Es tracta del Programa d’Atenció al Domicili a l’Alta Hospitalària (PADAH).

L’Ajuntament de Pineda finança aquest servei, que presten de forma coordinada els treballadors socials i personal sanitari dels centres hospitalaris de la CSMS i de l’ICS-Girona. Desenvolupen tasques assistencials, preventives i educatives per tal de facilitar la vida autònoma a casa seva a aquelles persones que hagin esdevingut dependents per patologia sobtada durant la seva hospitalització o bé que el seu grau de dependència s’hagi agreujat durant aquesta.

L’accés a aquest servei, que és gratuït per a l’usuari, es fa a través dels treballadors socials de la CSMS o de l’equip d’Atenció Primària de Pineda de Mar. Es presta durant un màxim de 45 dies o 60 hores per pacient i de dilluns a divendres (excepte en casos molt excepcionals). Els treballadors socials poden iniciar el procés d’inclusió en el programa en cas que ho considerin necessari i el potencial usuari no l’hagi sol·licitat expressament, comptant amb el seu previ consentiment i/o el de la seva família.

Els serveis d’ajuda a domicili són el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda domèstica i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. Aquest programa té caràcter municipal i s’adreça a persones en aquestes situacions de complexitat social i sanitària, que estiguin empadronades a Pineda de Mar.

Arxius adjunts