Pineda de Mar destina 420.000 euros als primers pressupostos participatius

<ul> <li>La ciutadania podrà presentar propostes d'actuacions a l'Ajuntament entre el 10 d'agost i el 7 de setembre.</li> <li>Les propostes més votades de cada zona seran les que finalment s'executaran.</li> </ul>  

 

 Per participar fes clic aqui.

Pineda de Mar posa en marxa els primers pressupostos participatius amb l'objectiu d'impulsar la participació de la ciutadania en la gestió de la inversió municipal, i hi destina una partida de 420.000 euros. Els pinedencs podran presentar propostes fins al 7 de setembre.

La primera fase d'aplicació dels pressupostos participatius és la de recollida de propostes: qualsevol persona sense limitació d'edat podrà proposar a l'Ajuntament actuacions que consideri que milloren el municipi, a través de la pàgina web municipal www.civiciti.com/es/pinedademar o bé omplint un formulari en paper que trobaran a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Pineda de Mar, al Complex Esportiu Municipal Can Xaubet, o a les Biblioteques de Poblenou i M. Serra i Moret. Les propostes seran anònimes i se'n podran presentar tantes com es vulgui dins del termini establert. Es tindran en compte totes aquelles propostes d'actuacions que justifiquin la seva necessitat, que siguin legals, de competència municipal, tècnicament viables, avaluables econòmicament, sostenibles i que no suposin exclusió social de cap mena. Tenint en compte la limitació de pressupost, caldrà que siguin propostes de petites intervencions i no es tindran en compte grans projectes.

La segona fase, entre el 8 i el 15 de setembre, es farà la primera valoració tècnica de totes aquelles propostes presentades, observant que compleixin amb els criteris establerts i es separaran per zones. La farà la Comissió de Valoració, que està formada per un tècnic de Medi Ambient o persona en qui delegui, un tècnic de Serveis Municipals o persona en qui delegui, l'arquitecte municipal o persona en qui delegui, un tècnic de mobilitat o persona en qui delegui, la Regidora de Barris i Participació Ciutadana i la Regidora de Presidència.

Tot seguit s'obrirà una tercera fase de priorització de propostes per part de les Associacions de veïns i veïnes. Del 16 al 29 de setembre, les associacions que ho desitgin podran revisar les propostes del seu àmbit d'influència i escollir-ne un màxim de 10 a través d'una assemblea participativa i oberta a la ciutadania, que s'hauran de presentar a l'Ajuntament no més tard del 22 de setembre. En el cas que la zona no tingui cap Associació que la representi o que l’Associació de veïns i veïnes no comuniquin el resultat abans del termini establert, les propostes d’aquell àmbit d’actuació passarien directament a la validació de la Comissió de Valoració.

La Comissió de Valoració seleccionarà en la quarta fase, del 30 de setembre al 24 d'octubre, un màxim de 5 actuacions per cadascun dels àmbits d'actuació del municipi (Poblenou, El Carme, Les Creus, Bellamar, Can Cornet-Pinemar, Can Carreres-Montsesol, Can Bel, Pineda Centre, Can Feliu de Manola-Santa Anna, Can Morer i Can Pelai), en farà la valoració econòmica i les difondrà a la ciutadania.

I finalment, del 25 d'octubre al 19 de novembre, tindrà lloc el procés participatiu, en què la ciutadania -persones empadronades a Pineda de Mar de 16 o més anys- votaran un màxim de 10 actuacions entre les 55 propostes seleccionades pels tècnics, que representen totes les zones del municipi (5 per cada zona). Es podrà dipositar el vot electrònicament, a través del web municipal www.civiciti.com/es/pinedademar, o mitjançant la butlleta, que trobareu a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Pineda de Mar, al Complex Esportiu Municipal Can Xaubet, la Biblioteca Serra i Moret i la Biblioteca de Poblenou. Les votacions seran anònimes i serà necessari introduir el número de DNI. Finalment s’executaran aquelles propostes que hagin estat més votades per a cada zona.

Galeria d'imatges

Arxius adjunts