Pineda aprèn i emprèn. Aixequem persianes

El programa pretén que els locals buits del municipi s’omplin amb noves propostes de negoci

El programa “Pineda aprèn i emprèn. Aixequem persianes” té per objectiu que els locals buits que hi ha a Pineda de Mar es tornin a obrir gràcies a noves propostes de negoci. Fins al 13 de juny es poden presentar sol·licituds de participació a través d’una instància per escrit acompanyada de documentació acreditativa del compliment dels requisits i mèrits, que s’ha de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Pineda de Mar. Hi poden participar persones en situació d’atur, que estiguin inscrites a la borsa de treball de l’Ajuntament de Pineda de Mar i estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i de la seguretat social.

La persona que vulgui muntar el seu propi negoci a Pineda haurà de realitzar durant la darrera setmana de juny, una formació de 30 hores de durada en habilitats, actituds i aptituds, planificació de l’empresa, model de negoci i fiscalitat. És necessària una assistència mínima del 80% per poder passar a la següent fase, que és la de presentació d’un projecte per poder accedir a les subvencions que contempla aquest programa per tal de facilitar la posada en marxa d’una nova activitat econòmica en un local buit, d’acord amb les condicions que especifica la convocatòria. Els ajuts són de màxim 3.450 euros i a l’hora d’atorgar-los es tindran en compte la inversió prevista, el projecte tècnic per tramitar la llicència d’activitat, l’adequació de la proposta a un local comercial, etc.

Arxius adjunts