La Policia Local retira més de 750 joguines no homologades de diversos basars

La Policia Local ha portat a terme una campanya d’inspecció de productes no homologats a diversos ba

La Policia Local ha portat a terme una campanya d’inspecció de productes no homologats a diversos basars del municipi. Els agents han detectat i retirat del mercat un total de 756 productes que no complien amb la normativa vigent d’etiquetatge, marcatge CE i homologació.
Entre les infraccions detectades en els productes hi ha joguines alertades com a perilloses, productes sense marcatge CE, productes sense instruccions d’ús en cap de les llengües oficials a Catalunya i joguines magnètiques sense l’advertència adient. Alguns dels productes retirats estaven alertats per l’Agència Catalana de Consum com a molt perillosos.