Convocatòria per 3er any del programa d'ajuts per empreses i persones emprenedores

Pineda de Mar convoca per tercer any consecutiu un programa d'ajuts per a empreses i persones emprenedores

L'Ajuntament de Pineda de Mar ha convocat el programa d’Ajuts de promoció de l'economia local dirigit a les empreses i autònoms del municipi. “Les empreses locals es mereixen el màxim suport. Aquest programa està pensat per a totes les empreses, però sobretot per les petites, i per als emprenedors. És un incentiu per valorar la importància que tenen en la nostra economia local”, ha afirmat l’alcalde de Pineda de Mar Xavier Amor. Per aquesta edició s’ha previst una partida de 30.000€ per les quatre línies de subvenció incloses al programa:
• Línia  1, ajuts dirigits a l'ampliació, adequació i millora de locals comercials de fins el 50% i fins un màxim de 1500€ de la quantitat pagada en concepte d'imatge exterior (rètol, façana, aparador), il·luminació, accessibilitat, obres de reforma de les instal·lacions i imatge interior (pintura). 
• Línia 2, ajuts per al trasllat d’activitats. Trasllat d'activitats des de zones de poca concentració comercial cap a zones de concentració comercial de Pineda de Mar, trasllat als polígons industrials del municipi o des d'un altre municipi cap a Pineda de Mar de fins el 50% i fins un màxim de 1500€ de la quantitat pagada en concepte de projecte tècnic d'interiorisme, enginyeria, decoració o arquitectura, que es produeixin a les instal·lacions on es duu a terme l'activitat; obres (reforma parcial o integral de les instal.lacions on es duu a terme l'activitat); instal·lacions (electricitat, aire condicionat) i imatge exterior (rètol, façana, aparador).
 
• Línia 3, ajuts per a empreses de nova creació que hagin iniciat la seva activitat  a partir de l'1 d'octubre de 2015, amb domicili fiscal i/o local comercial obert al públic al municipi. En el cas de tenir local comercial, la subvenció és de 655,20€ mentre que si l’empresa no disposa de local comercial la subvenció està quantificada en 327,60€.
• Línia 4, ajuts a les empreses que contracten persones provinents de l'atur. Dirigit a empreses amb una antiguitat mínima de 9 mesos que hagin contractat persones procedents dels dispositius locals d'ocupació per un mínim de 3 mesos. La quantia de la subvenció és de 655,20€ en el cas que el contracte sigui a jornada completa i de 327,60€ en el cas d’una mitja jornada. El nombre màxim de contractes subvencionables per empresa és de 2.  
 
Les sol·licituds es poden presentar fins el 19 de desembre. L'Ajuntament preveu que es pugui superar les sol·licituds realitzades en les dues edicions anteriors. L’any passat l’Ajuntament va atorgar 46 subvencions d'aquesta línia de subvencions. Per a més infomació cal dirigir-se al Centre Innova de l’Ajuntament de Pineda de Mar (lreixach@pinedademar.cat) o al telèfon 93 767 15 60. Podeu trobar tota la informació relacionada a: http://www.pinedademar.org/ajuntament/subvencions_promocio_economia_local

Arxius adjunts