L'Ajuntament de Pineda celebrarà el Ple de setembre, dijous a les 19.30 h

S'han instal·lat càmeres per a la gravació dels plens municipals

El Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar es reunirà aquest dijous 29 de setembre a les 19.30 h. L'ordre del dia de la sessió del Ple ordinari inclou els dictàmens de la Comissió Informativa Directorial, mocions, comunicacions i el torn obert de paraules.

El Ple tractarà el dictamen relatiu a la creació del Registre de Mocions al Ple i a la Junta de portaveus de l'Ajuntament de Pineda de Mar. També el dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdit 17/2016 del pressupost de l'Ajuntament de Pineda per a l'exercici 2016, per transferència de crèdit.

El Ple tractarà el dictamen relatiu a la modificació de l'Ordenança Fiscal número 18A, Taxa per a l'utilització de Béns, Serveis i Instal·lacions municipals.

El Ple donarà compte de la Resolució de l'alcaldia declarant l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Els grups municipals del PP i C's presentaran la moció: Rebutjar la iniciativa il·legal que suposa l'aprovació de l'estudi del procés constituent o el conflicte que provoca entre el Parlament de Catalunya i el Tribunal Constitucional.

El grup municipal PsP presentarà la moció: Contra la LOMCE i de suport a la proposta de resolució per a la retirada de les avaluciacions finals a l'ESO i el Batxillerat.

El grup municipal d'ICV-EUiA presentarà la moció: Incloure com a clàusula essencial dels contractes públics que el contractista no tingui relació amb paradisos fiscals i declarar ''Pineda lliure de paradisos fiscals''.

L'ordre del dia del Ple consta de cinc punts, a més de les comunicacions (resolucions de l'Alcaldia i acords de la Junta de Govern Local) i les tres mocions. El torn obert de paraules clourà el Ple de setembre.

Càmeres per a la gravació dels plens

La Sala de Sessions de l'Ajuntament estrenarà un nou sistema automàtic de gravació de vídeo i àudio que permetrà estalviar la transcripció literal de l'acta de la sessió del Ple, amb valor legal. S'han instal·lat càmeres de vídeo i nous micròfons. A més, properament es podrà realitzar l'emissió en directe dels plens municipals a través de YouTube, a banda de la l'emissió habitual a través de Ràdio Pineda. També hi haurà un portal web de consulta dels plens.

La Sala de Plens de l'Ajuntament s'ha equipat amb un nou sistema de projecció per a presentacions, jornades, etc... També s'ha pintat la sala i s'ha canviat tota la il·luminació per llums LED que tenen menor consum.

Arxius adjunts